Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 07-03-2008
Aflevering 4
RubriekActualiteiten
TitelMinder rechterplaatsvervangers n minder vreemdelingen
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 4, p. 108
SamenvattingOnder een nieuw bestuur stopt Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn met het relatief groot aantal rechterplaatsvervangers, en zoekt het nieuwe wegen na de drastische inkrimping van de vreemdelingensectie.
Auteur(s)M. Kat
Pagina108-109
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelKonstitutie
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 4, p. 109
SamenvattingOf ik ook even naar het konsept van de nieuwe flitsende grondwet wilde kijken. De ambtenaar van Binnenlandse Zaken stuurde me het eerste opzetje namens minister Guusje Ter Horst. Er zat een kattebelletje bij van Guusje zelf: 'Schrap vooral. En maak het begrijpelijk. Een grondwet voor allemaal in onze eigen taal.'
Auteur(s)M. Kaaks
Pagina109-109
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelHoogleraar Organisatie juridische dienstverlening: 'Wat is de optimale omvang van een advocatenkantoor?'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 4, p. 111
Samenvatting'De advocata is net als andere zakelijke dienstverleners gebaat bij een goede organisatie om zich heen. Ook bij huisartsen zijn eenpitters tegenwoordig uitzonderingen.' Aldus Rob van Otterlo, sinds begin deze maand bijzonder hoogleraar Organisatie van de juridische dienstverlening.
Auteur(s)L. Hesselink
Pagina111-111
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelGeurproeven niet in het belang van verdachten
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 4, p. 112
SamenvattingDe politie voert geuridentificatieproeven lang niet altijd blind uit, terwijl dat wel zou moeten. De diagnostische waarde van dit soort proeven is daarom gering, zegt forensisch expert Ton Broeders. Deskundigen en rechters moeten hun beperkingen kennen. Ook in civiele zaken.
Auteur(s)L. van Almelo
Pagina112-112
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVervolgde advocaten
TitelAdvocaat in Pakistan
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 4, p. 113
SamenvattingRecentelijk is in Pakistan een aantal vooraanstaande advocaten vrijgelaten. Zowel de huidige als de voormalige president van de advocatenorde van het Hooggerechtshof, Atizaz Ahsan en Tariq Mehmood, kwam vrij, evenals Ali Ahmed Kurd, een van de advocaten van de door Musharraf ontslagen opperrechter Ifitkhar Chaudry.
Pagina113-113
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColofon
TitelColofon
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 4, p. 114
Pagina114-114
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVan de deken
TitelUnieke structuur
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 4, p. 115
SamenvattingBij mijn aantreden als deken heb ik geaarzeld of ik het schrijven van een dekencommentaar, zoals mijn voorgangers dat deden, moest voortzetten. Verstandige adviseurs hebben me ervan overtuigd dat ik door moest gaan. Daar heb ik geen spijt van.
Auteur(s)W. Bekkers
Pagina115-115
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOver trustdiensten en vergunningen ervoor
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 4, p. 116
SamenvattingIn Nederland zijn voor internationaal opererende concerns 16.000 vennootschappen gevestigd die worden beheerd door zo'n 140 trustkantoren. Advocaten komen daar soms mee in aanraking, of verrichten zelf 'trustdiensten'. Wanneer is het aanbieden van deze diensten vergunningplichtig? Wat zijn de risico's? En hoe is het toezicht erop geregeld?
Auteur(s)J. de Rooij
Pagina116-119
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelLeidraad bewerkelijke zaken: noodzakelijke harmonisering. Gefinancierde rechtsbijstand
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 4, p. 120
SamenvattingOver de Leidraad bewerkelijke zaken en andere aspecten van de gefinancierde rechtsbijstand heeft dit blad veel kritische stemmen laten horen. Nu vroeg de redactie de Raad voor Rechtsbijstand om een uitgebreide reactie. Jan van Dijk licht toe, geeft zijn argumenten en geeft het woord aan u.
Auteur(s)J. van Dijk
Pagina120-122
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelDeze advocaat heeft gefaald, niet het systeem. Gefinancierde rechtsbijstand
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 4, p. 122
SamenvattingVolgens advocaat F.W.P. Wolters beperkt de Raad voor Rechstbijstand de vrije advocatenkeuze door een audit te eisen. Frederieke van der Hoek zet daartegenover dat de schrijver zelf tekort schoot door de eis van de audit te veronachtzamen.
Auteur(s)F. van der Hoek
Pagina122-123
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelRechtbank miskent habeas corpus. Ook erlengde nverzekeringstelling is inverzekeringstelling
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 4, p. 124
SamenvattingDe Rechtbank Amsterdam oordeelde onlangs dat de rechter-commissaris in het kader van de voorgeleidng ex art. 59a Sv een verlengde inverzekeringstelling niet op rechtmatigheid mag toetsen. Dat is in strijd met grondwet en verdragen. 'Het is zorgelijk dat Nederlands grootste rechtbank een mogelijkheid creert om te ontsnappen aan de normerende strekking van art. 5 en 6 EVRM.'
Auteur(s)W.H. Jebbink
Pagina124-127
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRecensie
TitelF.A.W. Bannier, S. Boekman, Advocatentuchtrecht
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 4, p. 129
Auteur(s)L. Rammeloo
Pagina129-129
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelFiscale aspecten van scheiding 2007
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 4, p. 130
SamenvattingIn dit korte overzicht worden de belangrijkste fiscale ontwikkelingen op het terrein van (echt)scheiding in het jaar 2007 besproken.
Auteur(s)F. van den Barselaar
Pagina130-132
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschapper vindt
TitelAnnelies Couzijn
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 4, p. 135
SamenvattingSoms zit het mee, soms zit het tegen. De ene keer ziet de Hoge Raad wel iets in een cassatiemiddel, de andere keer wordt het van tafel geveegd. Wanneer leidt een cassatieschriftuur tot vernietiging? Wat zijn kansarme en wat zijn kansrijke argumenten?
Auteur(s)M. Knapen
Pagina135-136
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOrde - Opleidingen
TitelOrde - Opleidingen
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 4, p. 138
Pagina138-140
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOrde - Personalia
TitelOrde - Personalia
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 4, p. 141
Pagina141-144
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van Discipline Amsterdam, 06-11-2006, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 4, p. 146
SamenvattingRedelijke termijn verstreken.
Pagina146-147
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van Discipline Amsterdam, 17-11-2006, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 4, p. 147
SamenvattingInstemming vereist bij betaling van derdengeldrekening.
Pagina147-148
Artikel aanvragenVia Praktizijn