SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid
Datum 28-03-2008
Aflevering 3
RubriekDeze maand
TitelFlexicurity Ó la franšaise?
CiteertitelSMA 2008, p. 127
SamenvattingIn het Europese werkgelegenheidsbeleid wordt het flexicurity-denken omarmd. Nu het Europese beleid als behoorlijk blijkt te zijn uitgedacht, is het interessant om de blik te richten op nationale ontwikkelingen. Uit Nederland is er nog even geen nieuws, maar in Frankrijk hebben bonden en werkgevers begin januari 2008 een nieuw centraal akkoord gesloten over de hervorming van de arbeidsmarkt. Is er sprake van flexicurity Ó la Franšaise?
Auteur(s)F.H. Tros , A.C.J.M. Wilthagen
Pagina127-129
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe keizer heeft geen kleren aan. Medische privacy in arbeidsrechtelijke procedures
CiteertitelSMA 2008, p. 130
SamenvattingMet medische gegevens van werknemers behoort men vertrouwelijk om te gaan. Wetgever, bedrijfsartsen, KNMG, CBP, ze bevestigen allen dat de werkgever geen recht heeft op inzage in medische gegevens. De bedrijfsarts moet volgens hen zeer terughoudend zijn met het doorgeven van deze gegevens aan de werkgever, ook al zijn ze relevant voor de werkgever. Wat? Ook al zijn ze relevant voor de werkgever? Heeft hij geen recht op informatie terwijl de omvang van zijn verplichtingen erdoor worden be´nvloed? Botst dat dan niet met zijn recht op een eerlijk proces? Maar wat is dan de uitkomst van deze confrontatie? Is geheimhouding wel mogelijk in een civiele procedure? In deze bijdrage worden oplossingen onderzocht voor de botsing tussen medische privacy en het recht op een eerlijk proces in de burgerlijke rechtsvordering, mede in het licht van art. 6 en 8 EVRM.
Auteur(s)W.L. Roozendaal
Pagina130-139
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet begrip beschikbaarheid in de WW
CiteertitelSMA 2008, p. 140
SamenvattingOp grond van art. 16 WW dient de werknemer, om als werkloos te kunnen worden aangemerkt, beschikbaar te zijn om arbeid te aanvaarden. Beschikbaarheid is sinds de invoering van de huidige WW in 1987 als element van het werkloosheidsbegrip in de wet opgenomen. In dit artikel wordt bezien hoe het vereiste van beschikbaarheid zich sinds 1987 heeft ontwikkeld. De conclusie wordt getrokken dat het beschikbaarheidsbegrip aan duidelijkheid heeft gewonnen en, anders dan aanvankelijk door sommigen werd gevreesd, zuiver objectief is gebleven.
Auteur(s)M. Opdam
Pagina140-150
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtspraakoverzicht gelijke behandeling
CiteertitelSMA 2008, p. 151
SamenvattingSelectie van rechterlijke uitspraken en oordelen van de Commissie gelijke behandeling, december 2006 tot en met december 2007.
Auteur(s)S. Burri
Pagina151-158
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelOnaangekondigd huisbezoek. Annotatie bij CRvB 11 april 2007
CiteertitelSMA 2008, p. 159
SamenvattingBetrokkene die een bijstandsuitkering ingevolge de WWB ontvangt, krijgt een huisbezoek van twee handhavingsmedewerkers van de sociale dienst. Dit huisbezoek is niet aangekondigd. Het husibezoek vindt plaats in het kader van het project 'Klant in beeld' van de gemeente Amsterdam.
Auteur(s)I. van der Helm
Pagina159-164
Artikel aanvragenVia Praktizijn