SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid
Datum 18-04-2008
Aflevering 4
RubriekDeze maand
TitelVerwijtbaar werkloos?
CiteertitelSMA 2008, p. 171
SamenvattingIngevolge art. 24 lid 1 onder a WW dient de werknemer te voorkomen dat hij verwijtbaar werkloos wordt. Komt hij deze verplichting niet na, dan wordt de werkloosheidsuitkering in beginsel blijvend geheel geweigerd (art. 27 lid 1 WW). Het begrip verwijtbare werkloosheid is nader omschreven in art. 24 lid onderdelen a en b WW. Deze bepalingen zijn per 1 oktober 2006 ingrijpend gewijzigd. Het b-onderdeel van art. 24 lid 2 WW bepaalde tot 1 oktober 2006 dat de werknemer verwijtbaar werkloos was geworden, indien de dienstbetrekking 'is geŽindigd of beŽindigd' zonder dat deze voortzetting redelijkerwijs niet van de werknemer zou kunnen worden gevergd.
Auteur(s)W.H.A.C.M. Bouwens
Pagina171-173
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe arresten Laval en Viking en hun gevolgen
CiteertitelSMA 2008, p. 175
SamenvattingHet collectieve-actierecht van werknemers is uitdrukkelijk uitgesloten van de regelingsbevoegdheid van de EU (art. 137 lid 5 EG). Waar de Europese regelgeving mogelijk met dat uitgangspunt in conflict zou kunnen komen, bevat ze uitdrukkelijke waarschuwingen dat zulks niet de bedoeling is. De spanning tussen aan het Europese recht ten grondslagliggende liberale marktprincipes en de beschermende beginselen van het collectieve arbeidsrecht maakt echter op den duur een afbakening noodzakelijk.
Auteur(s)T. van Peijpe
Pagina175-186
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet voorontwerp insolventiewet en het belang van de factor arbeid
CiteertitelSMA 2008, p. 187
SamenvattingHet Voorontwerp Insolventiewet zag eind vorig jaar het licht. Met dit voorontwerp wordt beoogd het gehele insolventierecht te herzien. De verhouding tussen insolventierecht en arbeidsrecht is niet altijd zonder problemen geweest. Men denke aan de discussies over misbruik van faillissementsrecht en het vrijwel volledig ontbreken van ontslagbescherming - waarmee de huidige regeling afwijkt van de ons omringende landen. De vraag is gerechtvaardigd of deze verhouding zal worden verbeterd indien de Commissie die het voorontwerp heeft ingediend, haar zin krijgt. De auteurs beoordelen de voorstellen op hun arbeidsrechtelijke gevolgen. Hun conclusie is dat in de plannen onvoldoende rekening wordt gehouden met de factor arbeid.
Auteur(s)R.M. Beltzer , I. Zaal
Pagina187-197
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken - Recensies
TitelW.H.A.C.M. Bouwens, Ontslagvergoedingen op een dynamische arbeidsmarkt
CiteertitelSMA 2008, p. 201
Auteur(s)H.W.M.A. Staal
Pagina201-202
Artikel aanvragenVia Praktizijn