TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht

Uitgever Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Tijdschrift TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht
Datum 24-04-2008
Aflevering 4
TitelDe (on)verenigbaarheid van het rechterschap en een politieke functie. (Oud-)rechters-senatoren aan het woord
CiteertitelTrema, nr. 4, 2008, p. 142
SamenvattingMag een rechter gelijktijdig ook senator zijn? Trema sprak met vier (oud-)rechters die deze dubbelfunctie hebben of in het verleden hebben gehad. Hoe kijken zij tegen de combinatie aan?
Auteur(s)P. de Bruin
Pagina142-147
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe bestuursrechter als geschilbeslechter
CiteertitelTrema, nr. 4, 2008, p. 148
SamenvattingMet ingang van 1 januari 2008 is mr. drs. T.G.M. Simons benoemd tot president van de Centrale Raad van Beroep als opvolger van mr. J.G. Treffers (zie Trema 2008, p. 80). Op 7 maart 2008 vond in de Janskerk in Utrecht de 'installatie' van mr. Simons plaats, waarbij een inleiding werd gehouden door prof. mr. B.J. Schueler, hoogleraar bestuursrecht, in het bijzonder omgevingsrecht, aan de Universiteit Utrecht. De tekst van die inleiding is hierna opgenomen.
Auteur(s)B. Schueler
Pagina148-151
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelZevenblad
CiteertitelTrema, nr. 4, 2008, p. 152
SamenvattingIn zijn eind vorig jaar te Nijmegen verdedigd proefschrift Rechters in oorlogstijd, dat handelt over de confrontatie van de Nederlandse rechterlijke macht met nationaal-socialisme en bezetting, wijdt Derk Venema maar liefst 110 pagina's aan de achtergronden en uitwerking van de Nederlandse nationaal-socialistische rechtsfilosofie. Dat werd hoog tijd, nu de gangbare benadering er nog steeds één is van negeren en bagatelliseren, zo niet belachelijk maken.
Auteur(s)G. Vrieze
Pagina152-153
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet OM en geautomatiseerde gegevensuitwisseling in de strafrechtsketen. De lange weg van Compas naar GPS en VIP
CiteertitelTrema, nr. 4, 2008, p. 154
SamenvattingZoals de Algemene Rekenkamer in haar rapport van november 2007 signaleerde, raken veel ICT-projecten van de overheid in de problemen. Dr. Ph. M. Langbroek en drs. M.I. Tjaden onderzoeken in dit artikel welke factoren van invloed zijn op het welslagen van ICT-oplossingen in de strafrechtsketen.
Auteur(s)P. Langbroek , M. Tjaden
Pagina154-160
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHet ABC van de kwaliteit van rechtspraak
TitelWeifelen
CiteertitelTrema, nr. 4, 2008, p. 161
SamenvattingIn de rubriek ABC geeft Trema mensen die binnen of buiten de rechterlijke macht werkzaam zijn, het woord over de kwaliteit van rechtspraak. De beginletter van de achternaam van de auteur is gelijk aan de beginletter van het kernwoord dat de auteur als uitgangspunt heeft genomen voor deze bijdrage. Deze keer is het woord aan mr. R. de Winter, vice-president van het gerechtshof Amsterdam.
Auteur(s)R. de Winter
Pagina161-161
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe goede rechter vanuit het perspectief van de strafrechtadvocaat
CiteertitelTrema, nr. 4, 2008, p. 162
SamenvattingOnderstaande tekst van mr. A. Röttgering is een bewerking van haar inleiding gehouden ter gelegenheid van het symposium voor het afscheid van de president van de Haagse rechtbank, mr. H.F.M. Hofhuis.
Auteur(s)A. Röttgering
Pagina162-164
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelWat is goede rechtspraak?
CiteertitelTrema, nr. 4, 2008, p. 165
SamenvattingDit artikel is een bewerking van de tekst die is uitgesproken bij het symposium op 14 december 2007 ter gelegenheid van het afscheid van de schrijver als president van de rechtbank 's-Gravenhage.
Auteur(s)H.F.M. Hofhuis
Pagina165-167
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDe Vindplaats
TitelStrijd over geneesmiddelenvoorziening
CiteertitelTrema, nr. 4, 2008, p. 168
SamenvattingIn de rechtspraak worden grote en kleine zaken berecht, die vaak nauw verbonden zijn met de plaats van handeling. In de rubriek 'De Vindplaats' keren leden van onze redactie of gastschrijvers terug naar de plaats van handeling is een soms meer, soms minder geruchtmakende zaak. Foto's tonen de vindplaats en een toelichting memoreert de uitspraak.
Auteur(s)T. Lautenbach
Pagina168-172
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVerslag ressortsbijeenkomst civiel 's-Hertogenbosch
CiteertitelTrema, nr. 4, 2008, p. 173
SamenvattingOp woensdag 12 maart jl. kwamen de civiele rechters en raadsheren uit het ressort 's-Hertogenbosch en (vooruitlopend op de mogelijke nieuwe ressortsindeling) het arrondissement Middelburg bijeen voor een ressortbijeenkomst met als thema 'Kwaliteit van de zitting'. Hier volgt een verslag van deze bijeenkomst.
Auteur(s)M.E.M. James-Pater
Pagina173-177
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonalia; mutaties leden Rechterlijke Macht
TitelMutaties rechterlijke macht
CiteertitelTrema, nr. 4, 2008, p. 179
SamenvattingIn de rubriek 'Personalia' worden de Koninklijke Besluiten van de benoemingen en ontslagen van de leden van de zittende en staande magistratuur gepubliceerd. De redactie heeft ervoor gekozen de KB's van de plaatsvervangers en gerechtsauditeurs niet in deze rubriek op te nemen.
Pagina179-180
Artikel aanvragenVia Praktizijn