Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 07-05-2008
Aflevering 5
RubriekLiteratuur
TitelLiteratuur
Pagina503-504
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAankondiging
TitelAankondigingen
Pagina505-510
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKwaliteits- en bindingseisen bij nieuwbouw, wat mag wel en wat niet?
SamenvattingIn dit artikel gaan wij nader in op de vraag in hoeverre gemeenten bij nieuwbouw van woningen kwaliteitseisen kunnen stellen, en in hoeverre gemeenten bij verkoop van nieuwbouwwoningen bindingseisen aan gegadigden kunnen opleggen. Tevens behandelen wij enige verwante onderwerpen. Wij ronden af met een korte conclusie.
Auteur(s)J.J. Hoekstra , G.A. van der Veen
Pagina430-442
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelMilieuzonering van de binnenstad: ruimte voor nieuwe bouwprojecten?
SamenvattingAmsterdam deed onlangs stof opwaaien met haar plannen om binnen de ring van de rondweg A10 een zeer grote milieuzone in te stellen. Vanaf 2009 zouden (personen)auto's van vr 1992 en vrachtauto's, bestelbusjes en dieselauto's zonder roetfilter, die zone niet meer in mogen. Dit hangt samen met de slechte luchtkwaliteit in de binnenstad: de concentraties van fijn stof en NO2 zouden daar verder omlaag moeten, onder meer om de weg vrij te maken voor het kunnen realiseren van nieuwe bouwprojecten. Zonder deze vergaande maatregelen zou dat in Amsterdam niet meer lukken. Niet alleen Amsterdam heeft plannen. Tilburg, Utrecht en Rotterdam kennen al milieuzones ter ontlasting van de binnenstad. Andere steden waaronder Den Haag, volgen binnenkort.
Auteur(s)E.T. Schutte-Postma
Pagina443-451
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet verwachte strategische gebruik van de Grondexploitatiewet bij locatieontwikkeling vergeleken met de doelstellingen van de wetgever
SamenvattingDe wijziging van de Wet ruimtelijke ordening inzake de grondexploitatie (hierna 'Grondexploitatiewet') kent een lange ontstaansgeschiedenis. Er is al vanaf 1994 aan het wetsvoorstel gewerkt. In de loop der jaren is er in het (politieke) speelveld van locatieontwikkeling het nodige veranderd. Dit valt te illustreren met het feit dat in 1977 het kabinet Den Uyl viel dankzij het grondbeleid en dat op 7 juli 2006 het wetsvoorstel 30218 is aangenomen ondanks de val van het kabinet Balkenende. De komst van de Grondexploitatiewet staat inmiddels vast. Het moment waarop de wet in werking treedt lijkt vast te staan op 1 juli 2008.
Auteur(s)J.W. Santing
Pagina452-458
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten, mededelingen, reacties van lezers
TitelHet nieuwe personenvennootschapsrecht en de gevolgen voor de overdrachtsbelasting (vervolg)
SamenvattingDe Minister van Justitie heeft op 6 maart 2008 een Nota van Wijziging en een Nota naar aanleiding van het verslag met betrekking tot het wetsvoorstel Invoering titel 7.13 Burgerlijk Wetboek ingediend. In de Nota van wijziging wordt de ongelijke behandeling van vastgoedfondsen met en zonder rechtspersoonlijkheid, zoals door ons omschreven in het artikel 'Het nieuwe personenvennootschapsrecht en de gevolgen voor de overdrachtsbelasting', opgeheven.
Auteur(s)M.A. Broekman , R.W.J.J. de Win
Pagina459-460
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Woningwet c.a.
TitelRaad van State, 19-03-2008, 200704629/1
SamenvattingHandhavend optreden. Bouwvergunning. Aanbrengen van een verandering van niet-ingrijpende aard.
Samenvatting (Bron)Bij besluit op bezwaar van 16 augustus 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Almelo (hierna: het college) het verzoek van [appellant] om handhavend op te treden tegen de activiteiten in de autobox op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) opnieuw afgewezen.
AnnotatorB. Rademaker
Pagina461-463
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC7121
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State, 08-01-2008, 200704454/2
SamenvattingPlanschade Tilburg. Positie van erven.
AnnotatorJ.A.M.A. Sluysmans
Pagina463-465
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State, 20-02-2008, 200705605/1
SamenvattingPlanschade Midden-Delfland. Overschrijding redelijke termijn van art. 6 lid 1 EVRM. Afdeling doet de zaak zelf af.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 oktober 2001 heeft de raad van de gemeente Schipluiden, thans: de gemeente Midden-Delfland (hierna: de gemeenteraad), de verzoeken van [appellant] en anderen) om vergoeding van planschade afgewezen.
AnnotatorJ.A.M.A. Sluysmans
Pagina465-468
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC4699
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State, 12-03-2008, 200708615/1
SamenvattingSchadevergoedingsverzoek wegens aanhouding bouwvergunning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 augustus 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen (hierna: het college) het verzoek van [appellant] om het toekennen van een schadevergoeding afgewezen.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina469-471
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC6385
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State, 26-03-2008, 200706215/1
SamenvattingSchadevergoedingsverzoek wegens niet tijdig beslissen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 mei 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Nederweert (hierna: het college) een verzoek van [appellante] om schadevergoeding afgewezen.
Pagina471-472
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC7633
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelRechtbank Arnhem, 27-06-2007, AWB 06/4747
SamenvattingVoorkeursrecht Nijmegen.
Samenvatting (Bron)Verzoek aan burgemeester en wethouders van niet-rechthebbende om een verklaring dat, in weerwil van een aanwijzing op grond van de Wvg, geen bezwaar bestaat tegen levering van een perceel door de eigenaar aan haar. Afgeleid belang; geen aanvraag in de zin van artikel 1:3, derde lid, van de Awb.
AnnotatorJ.B. Mus
Pagina472-475
UitspraakECLI:NL:RBARN:2007:BA9009
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 23-11-2007, 71.129
SamenvattingPrijsstijging wegenbouwbitumen.
AnnotatorB.C.M. den Teuling
Pagina475-482
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 28-11-2007, 28.144
SamenvattingOnvoldoende bekwame en onervaren medewerkers.
AnnotatorE.W.J. van Dijk
Pagina482-487
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Architectenrecht
TitelCommissie van Geschillen van het koninklijk Instituut van Ingenieurs, 27-06-2007, ---
SamenvattingGedelegeerd opdrachtgeverschap.
Pagina488-500
Artikel aanvragenVia Praktizijn