Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 09-05-2008
Aflevering 7
RubriekActualiteiten
TitelDe teller staat op 15.000
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 7, p. 246
SamenvattingOnder de meer dan twintig advocaten die op 11 april op het kantoor van de Amsterdamse deken Germ Kemper tijdens een feestelijke bijeenkomst hun stageverklaringen ontvingen, bevond zich tevens de 15.000ste advocaat van Nederland. Maar is het groeiend aantal advocaten in Nederland wel reden tot feestvreugde? Volgens de landelijk deken is het geen reden tot bezorgdheid. Te weinig advocaten in een land is ook geen goed teken.
Auteur(s)A. Italianer
Pagina246-247
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelDe billetjes van Burggraaf
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 7, p. 247
SamenvattingJan-Louis Burggraaf is niet alleen de best verdiende advocaat (Quote) en de succesvolste dealmaker (Mr.). Hij heeft volgens zijn confrères ook de mooiste billen. Enkele advocaat-stagiaires zetten in de verkiezing van de advocaat met de mooiste billetjes Burggraaf met stip op één. Gefeliciteerd.
Auteur(s)H. Veenendaal
Pagina247-247
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelDe zeven beoordelaars
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 7, p. 248
SamenvattingOnlangs heeft de Orde de Raad van Advies ingesteld, in meerderheid bestaand uit niet-advocaten. De Raad zal het doen en laten van de Orde kritisch volgen. Wij schetsen alvast de herkomst van de zeven leden.
Auteur(s)V. Spaans
Pagina248-249
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelStrafrecht en media: 'Het publiek moet weten dat de boef zijn trekken thuiskrijgt'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 7, p. 251
SamenvattingHoe ver mogen journalisten gaan in hun berichtgeving over strafzaken die nog onder de rechter zijn? Welke rol speelt de bercihtgeving vanuit het openbaar Ministerie, de advocatuur en de politie daarbij? Moet de journalist zich aan strengere gedragsregels onderwerpen, terwijl de burgerjournalist op internet ieder gevoel voor ethiek aan zijn laars lapt? Daarover debateerden journalisten, advocaten, rechters en officieren midden april in de Amsterdamse Balie.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina251-251
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVervolgde advocaten
TitelBang voor mannen op motoren
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 7, p. 252
SamenvattingIn juni 2006 onderzocht de Stichting Advocaten voor Advocaten de achtergrond van de moorden op Filippijnse advocaten en rechters. We hebben interviews gehouden met (nabestaanden van) slachtoffers, mensenrechtenorganisaties en de Filippijnse autoriteiten zoals leger, politie en justitie.
Pagina252-252
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVan de deken
TitelDrukke mei
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 7, p. 253
SamenvattingIn april rondde de Algemene Raad het Jaarverslag 2007 af. Dit verschijnt in mei in het Nederlands en voor het eerst ook in het Engels. Na een positieve ontvangst in het college ben ik benieuwd naar uw reactie. In april ook heetten we de 15.000ste advocaat welkom, we ontvingen het bestuur van de CCBE, de Europese koepel van nationale advocatenorganisaties.
Auteur(s)W. Bekkers
Pagina253-253
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBrieven
TitelBrieven
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 7, p. 255
Pagina255-255
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColofon
TitelColofon
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 7, p. 255
Pagina255-255
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelSanctionering van onpartijdigheid: Rechterlijke onpartijdigheid blijkt niet uit woorden
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 7, p. 256
SamenvattingOmdat rechters zich verplichten tot onpartijdigheid, moeten ze verplicht worden zich te verschonen als er goede redenen zijn om aan hun onpartijdigheid te twijfelen. 'De vrijblijvendheid van de verschoningsregeling ondergraaft het vermoeden dat rechters onpartijdig zijn.' En: 'In het openbare register moeten onder andere de (neven)functies worden vermeld die voorafgingen aan de rechterlijke benoeming.'
Auteur(s)H.S.M. Kruijer
Pagina256-259
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechter schrijft terug
TitelIn de herhaling toont zich de meester
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 7, p. 261
Samenvatting'Meneer de voorzitter, nogmaals, als ik nou die paar feiten op een rij zet...'. Meneer Joosse, als u zichzelf "nogmaals" hoort zeggen, beseft u dan dat u iets gaat meedelen wat de rechtbank al heeft gehoord, zodat u er kennelijk vanuit bent gegaan dat het gezegde de rechtbank is ontgaan? Welnu, dat is niet het geval.'
Auteur(s)J. van der Does
Pagina261-261
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDezelfde feiten bij witwassen? Ne bis in idem in Europa
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 7, p. 262
SamenvattingWat is de reikwijdte van het verbod op dubbele vervolging van de Schengen Uitvoeringsovereenkomst? Het Europese Hof van Justitie besliste vorig jaar dat eenzelfde wilsbesluit onvoldoende is om een beroep te doen op ne bis idem. Er moet sprake zijn van feiten, plaats en qua voorwerp. Wat dient nu de advocaat in witwaszaken te doen als hij het verbod van dubbele vervolging wil inroepen?
Auteur(s)M. Kamp , T. van de Laar
Pagina262-265
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschapper vindt
TitelTon Derksen: 'Met hun "magisch oog" menen officieren dat ze kunnen zien of iemand de waarheid spreekt'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 7, p. 267
Samenvatting'Ik begrijp steeds beter waarom advocaten in strafzaken hun verdediging vaak bouwen op vormfouten. Natuurlijk, het geeft de advocatuur een slechte naam, het publiek snapt er niets van. 'Het ging er toch om of hij het had gedaan of niet? Hoe kan hij nou wegkomen door een vormfout?' Maar advocaten kunnen vaak niet anders. De achterstand ten opzichte van het Openbaar Ministerie is te groot. Argumentatie wordt bijvoorbeeld vaak niet serieus genomen, ook steekt die goed in elkaar.
Auteur(s)L. Heuts
Pagina267-268
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelSneller incasseren over de grenzen. Europees betalingsbevel
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 7, p. 270
SamenvattingVanaf eind dit jaar vereenvoudigt het Europese betalingsbevel de incasso van grensoverschrijdende civiele vorderingen. Murk Muller bespreekt de gunstige ervaringen met een vergelijkbare procedure in Duitsland.
Auteur(s)M. Müller
Pagina270-272
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEuropese balie. In internationalibus is de verdediging nergens
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 7, p. 274
SamenvattingNu een Europees OM van start gaat, wordt de vraag nijpend waar de Europese balie blijft. Nederlandse strafadvocaten hebben immers veel ervaring met adhoc-tribunalen die geen behoorlijke organisatie voor de verdediging kenden. En de Nederlandse overheid heeft als vermoedelijk gastland van het Euro-OM de plicht om de evenredigheid van procesbewapening te doen garanderen.
Auteur(s)G.A.M. Strijards
Pagina274-276
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOrde
TitelExamenreglement 2008
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 7, p. 278
Pagina278-283
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOrde - Opleidingen
TitelOrde - Opleidingen
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 7, p. 283
Pagina283-284
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOrde - Personalia
TitelOrde - Personalia
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 7, p. 284
Pagina284-288
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOrde
TitelGeschillencommissie Advocatuur, 20-07-2006, ADV06-0020
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 7, p. 290
SamenvattingHoogte declaratie in verhouding tot financieel belang.
Pagina290-291
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelHof van Discipline, 08-01-2007, 4520
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 7, p. 292
SamenvattingKlacht tegen advocatenmaatschap.
Pagina292-294
Artikel aanvragenVia Praktizijn