Juridisch up to Date

Uitgever Rendement Uitgeverij
Tijdschrift Juridisch up to Date
Datum 08-05-2008
Aflevering 9
RubriekNieuwsoverzicht
TitelOverzicht van actuele ontwikkelingen op juridisch terrein
Link
SamenvattingDe verkeerde beschuldigde en de onaantastbare schuldige - ABN AMRO - Belegger, politiek en rechter - Belastingfraude via Liechtenstein - Topbeloning - Fraude - Inkoop van eigen aandelen - Dexia - Woekerpolis - Ahold - Hedgefunds.
Auteur(s)W.J. Slagter
Pagina2-8
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEnergierecht
TitelBeleggingsadvies en nationaal regime
Link
SamenvattingOp 1 november 2007 is de Europese Richtlijn betreffende markten in financiële instrumenten (MiFID) geïmplementeerd in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Door deze implementatie kwalificeert vanaf 1 november 2007 het verlenen van beleggingsadvies als een zelfstandige beleggingsdienst. Deze kwalificatie heeft tot gevolg dat financiële ondernemingen die advies verlenen met betrekking tot financiële instrumenten een beleggingsonderneming in de zin van de Wft zijn.
Auteur(s)F.F. Nagelkerke
Pagina9-12
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEuropees/economisch recht
TitelPrivaatrechtelijke handhaving van mededingingsrecht
Link
SamenvattingOp 2 april 2008 heeft de Europese Commissie een Witboek gepubliceerd over schadevergoedingsacties wegens schending van communautaire mededingingsregels (COM (2008) 165 definitief). Het Witboek is een vervolg op het eerder gepubliceerde Groenboek over het desbetreffende onderwerp (COM (2005) 672 definitief) en vormt een neerslag van de reacties en het commentaar van de Lidstaten en het Europees Parlement op de suggesties van de Commissie in het Groenboek. Het Witboek heeft primair tot doel om alle slachtoffers van schendingen van het mededingingsrecht te voorzien van effectieve herstelmogelijkheden opdat zij zijn verzekerd van een volledige compensatie van de geleden schade.
Auteur(s)H.M. Cadenau
Pagina12-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInternationaal privaatrecht
TitelForum necessitatis en hoge proceskosten
Link
SamenvattingDe gevallen waarin de Nederlandse rechter (buiten het EEX en verdragsregelingen) rechtsmacht heeft, zijn neergelegd in de eerste titel, eerste afdeling van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De artikelen 2 tot en met 8 geven de Nederlandse rechter, in de daar genoemde gevallen, uitdrukkelijk rechtsmacht. Artikel 9 aanhef en onder b en c RV daarentegen geeft een extra bevoegdheidsgrond waaraan stringente voorwaarden zijn verbonden. Deze extra bevoegdheid is het forum necessitatis en wordt ook wel als noodforum beschouwd.
Auteur(s)E.M. Sol
Pagina16-18
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieurecht
TitelVervolgbrief Luchtkwaliteit 2007
Link
SamenvattingOp 18 maart 2008 is een attenderingsbrief 'Luchtkwaliteit 2007 rapportages en plannen' aan alle gemeenten en provincies verstuurd. Wat staat erin? Vanwege de inwerkingtreding van het onderdeel 'luchtkwaliteitseisen' in hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer ('Wet luchtkwaliteit'), wordt een aantal zaken rondom rapportage- en planplicht veranderd.
Auteur(s)B. Koolhaas
Pagina19-21
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelDe stichting en de toepasselijkheid van Titel 9 van Boek 2 BW
Link
SamenvattingHet jaarrekeningseizoen staat weer voor de deur. Alle rechtspersonen waar Titel 9 van Boek 2 BW op van toepassing is, zullen weer hun jaarrekening moeten gaan opmaken, laten vaststellen door het daartoe bevoegde orgaan en, indien geen vrijstelling op hen van toepassing is, deponeren. Voor veel rechtspersonen is in deze tijd dus een belangrijke vraag of de jaarrekeningvoorschriften van Titel 9 van Boek 2 BW op hen van toepassing zijn. [...] Hierna ga ik in op de vraag op welke stichtingen Titel 9 van Boek 2 BW van toepassing is.
Auteur(s)R. Jansen
Pagina21-23
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHoofdartikel
TitelGoederen- en faillissementsrecht - Bodemverhuurconstructie
Link
SamenvattingDe Commissie Kortmann geeft in de toelichting op het Voorontwerp Insolventiewet aan dat zij van mening is dat het bodem(voor)recht, en daarmee ook de zogenaamde 'bodemverhuurconstructie', in de nabije toekomst zou moeten verdwijnen. De bodemverhuurconstructie (of korter gezegd: 'verhuurconstructie') zou aan de in financieel zwaar weer verkerende onderneming het reorganiserend vermogen ontnemen. Toepassing van de verhuurconstructie kan inderdaad erge ingrijpend zijn voor een bijna failliete onderneming.
Auteur(s)F.F.A. Smetsers
Pagina24-28
Artikel aanvragenVia Praktizijn