Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 22-05-2008
Aflevering 10
RubriekRedactionele bijdrage
TitelHorizontale werking van de formele rechtskracht
CiteertitelJBa 2008/119
SamenvattingIndien nagelaten wordt om tegen een besluit bezwaar te maken of beroep in te stellen dan wordt dat besluit in rechte onaantastbaar. Dit betekent dat het besluit niet meer dooor de bestuursrechter kan worden vernietigd. Ten aanzien van dergelijke onherroepelijk geworden besluiten stelt de burgerlijke rechter dat het besluit 'formele rechtskracht' heeft gekregen. Hiermee wordt bedoeld dat de burgerlijke rechter niet meer treedt in de rechtmatigheidsbeoordeling van het besluit waartegen geen rechtsmiddelen zijn aangewend.
Auteur(s)J.P. Hoegee
Pagina158-162
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 29-04-2008, 200706958/1
CiteertitelJBa 2008/120
SamenvattingBelanghebbende. Kapvergunning. Zichtcriterium.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 maart 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode (hierna: het college) aan het gemeentebestuur van Sint-Oedenrode een vergunning verleend voor het rooien van een beuk aan de noordzijde van de Borchmolendijk direct achter de Hambrug te Sint-Oedenrode.
Pagina163-163
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD0733
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Verkeer burger bestuursorgaan
TitelRaad van State, 29-04-2008, 200705685/1
CiteertitelJBa 2008/121
SamenvattingElektronische weg. Eisen aan burger. E-mail. Verzoek. Bestendige bestuurlijke praktijk.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 februari 2007 heeft de korpsbeheerder van de regiopolitie Limburg Noord (hierna: de korpsbeheerder) het bezwaar van [appellant] tegen het uitblijven van een besluit ongegrond verklaard. Voorts heeft hij hierbij de gevraagde gegevens met betrekking tot de beschikking nr. 99100404127 openbaargemaakt.
Pagina163-164
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD0772
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 29-04-2008, 200706033/1
CiteertitelJBa 2008/122
SamenvattingDwangsom. peildatum. Overgangsrecht. Bewijslast.
Samenvatting (Bron)Bij onderscheidenlijke besluiten van 15 juni 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Woudenberg (hierna: het college) aan [appellant A], [appellant C], [appellant D] en [appellant E] onder oplegging van een dwangsom gelast de strijdigheid met artikel 26 van het bestemmingsplan "Buitengebied 1995" op het perceel [locatie] (hierna: het perceel) te beŽindigen.
Pagina164-165
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD0749
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 07-05-2008, 200706644/1
CiteertitelJBa 2008/123
SamenvattingBezwaarschrift. Gronden aanvoeren. Hoorzitting.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 april 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest (hierna: het college) aan [appellante] vrijstelling en bouwvergunning verleend voor de nieuwbouw van 19 woningen (deelplan Renbaan Noord) aan de Adriaan van Royenlaan/J.P. Thijssenlaan te Oegstgeest.
Pagina165-165
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD1087
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 29-04-2008, 200705884/1
CiteertitelJBa 2008/124
SamenvattingIndieningstermijn. Verschoonbare termijnoverschrijding. Bezwaar indienen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 april 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Hoogeveen (hierna: het college) [belanghebbenden] vrijstelling verleend van het bestemmingsplan "Buitengebied Ruinen" voor de realisatie van een minicamping aan de [locatie] te [plaats] (hierna: de minicamping).
Pagina165-166
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD0738
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 07-05-2008, 200800958/1
CiteertitelJBa 2008/125
SamenvattingFictieve weigering. Herziening. Indiening. Onredelijk laat. Novum.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 januari 2006 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg (hierna: de raad) bij besluit van 6 juni 2005 vastgestelde bestemmingsplan "Damcentrum".
Pagina166-166
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD1100
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 29-04-2008, 200702845/1
CiteertitelJBa 2008/126
SamenvattingWrakingsprocedure. Wraking. Hoger beroep.
Samenvatting (Bron)Bij beslissing van 19 april 2007 heeft de rechtbank Arnhem (hierna: de rechtbank) een verzoek van [appellant] om wraking afgewezen. Deze beslissing is aangehecht.
Pagina166-166
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD0798
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 29-04-2008, 200707404/1
CiteertitelJBa 2008/127
SamenvattingVergoeding griffierecht. Aangewezen rechtspersoon. Actieve opstelling bestuursorgaan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 maart 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Diemen (hierna: het college) [wederpartij] medegedeeld dat het niet bevoegd is vergunning, vrijstelling of ontheffing te verlenen voor het plaatsen van een kampeermiddel op het perceel [locatie] te [woonplaats].
Pagina167-167
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD0751
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 29-04-2008, 200802036/2
CiteertitelJBa 2008/128
SamenvattingVoorlopige voorziening. Belangenafweging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 februari 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Drenthe (hierna: het college) aan de Motorcrossclub Zuidwolde (hierna: de motorcrossclub) een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een motorcrossterrein aan de rijksweg N48 te Zuidwolde. Dit besluit is op 14 februari 2008 ter inzage gelegd.
Pagina167-168
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD1078
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 07-05-2008, 200706138/1
CiteertitelJBa 2008/129
SamenvattingBouwvergunning. Bestemmingsplan. Planvoorschriften. Ondergrondse bouw.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 maart 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst (hierna: het college) geweigerd aan [appellant] bouwvergunning en vrijstelling te verlenen voor de bouw van een kelder op het perceel [locatie] te Zelhem (hierna: het perceel).
Pagina168-168
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD1098
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 07-05-2008, 200706173/1
CiteertitelJBa 2008/130
SamenvattingBouwvergunning. Welstandsadvies. Tegenadvies. Betekenis.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 juli 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Vught (hierna: het college) geweigerd aan [appellant A] een lichte bouwvergunning te verlenen voor onder meer het wijzigen van de voorgevel van de woning gelegen aan de [locatie] te Vught (hierna: het perceel).
Pagina168-168
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD1099
Artikel aanvragenVia Praktizijn