Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht
Datum 23-05-2008
Aflevering 5
RubriekTer Visie
TitelDe werknemer, de beŽindigingsvergoeding en de insolvente werkgever
CiteertitelSR 2008, 31
SamenvattingHet is zoals het is. Ik zeg maar zo, ik zeg maar niks. Alleen is maar alleen. Het kan verkeren. Zeuren over kapotte kapotjes is als zeuren over nat water. Failliet is failliet. Kortom, dura lex, sed lex. Die laatste twee gelden zeker voor de werknemer van de insolvente onderneming. Onder de huidige Faillissementswet is de loonvordering boedelschuld. De vorderingen van de werknemer uit de arbeidsovereenkomst, ontstaan vůůr het faillissement, zijn bevoorrecht op alle roerende en onroerende goederen (art. 2:388 sub e BW), maar moeten wel ter verificatie worden ingediend.
Auteur(s)F.B.J. Grapperhaus
Pagina143-145
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet beste jongetje van de klas? Nederlandse sociale zekerheid en IAO-verdragen
CiteertitelSR 2008, 32
SamenvattingIn de afgelopen jaren hebben IAO-verdragen op het terrein van de sociale zekerheid een belangrijke rol gespeeld in discussies over onder andere de voorstellen voor de Algemene nabestaandenwet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Ook heeft de rechter in een aantal gevallen directe werking aan verdragsbepalingen toegekend. In onderstaande bijdrage gaan de auteurs in op de vraag welke invloed de verdragen hebben gehad en welke conclusies hieruit kunnen worden getrokken voor de toekomst van deze verdragen. Een van hun conclusies is dat de verdragen zinvol zijn, ook in de praktijk, als toetssteen bij modernisering van het stelsel. Ook gaan ze in op de mogelijkheden van en noodzaak voor een nieuw socialezekerheidsverdrag.
Auteur(s)B. Hofman , F.J.L. Pennings
Pagina146-154
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 15-02-2008, C06/273HR
CiteertitelSR 2008, 33
SamenvattingKennelijk onredelijk ontslag: het is maar hoe je de feiten vaststelt en interpreteert.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Kennelijk onredelijk ontslag wegens voortdurende arbeidsongeschiktheid na langdurig dienstverband; redelijkheidstoets, verwijtbaarheid werkgever; schadevergoeding, ernstige gevolgen als bedoeld in art. 7:681 lid 2, aanhef en onder b, BW; maatstaf; belangenafweging, uitwerking van HR 25 juni 1999, nr. C98/020, NJ 1999, 601; hoger beroep, uitleg grief.
AnnotatorD.J. Buijs
Pagina155-157
UitspraakECLI:NL:HR:2008:BC2206
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 15-02-2008, C06/226HR
CiteertitelSR 2008, 34
SamenvattingKantonrechtersformule. Goed werkgeverschap.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Voortzetting dienstverband na formele ontbinding van arbeidsovereenkomst wegens vervallen functie werknemer bij reorganisatie; schadevergoeding werknemer, eisen van redelijkheid en billijkheid; schadevaststelling, vermogensschade, betekenis van kantonrechtersformule, stelplicht.
AnnotatorM.D. Ruizeveld
Pagina157-159
UitspraakECLI:NL:HR:2008:BC2205
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Europees recht
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 27-05-2007, 11002/05
CiteertitelSR 2008, 35
SamenvattingRoyement vakbondslid vanwege politieke ovvertuiging.

(ASLEF / Verenigd Koninkrijk).
AnnotatorK. Boonstra
Pagina160-162
UitspraakECLI:CE:ECHR:2007:0527JUD001100205
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Ambtenarenrecht
TitelCentrale Raad van Beroep, 06-09-2007, 06/17 AW, 07/1880 AW en 07/1888 AW
CiteertitelSR 2008, 36
SamenvattingAmbtenaarschap bij stichtingen.
Samenvatting (Bron)Ontslag medewerker diergaarde. Diergaarde behoort niet tot de openbare dienst. Geen ambtenaar. Disciplinair ontslag niet gemotiveerd.
AnnotatorM.L.M. van de Laar
Pagina162-164
UitspraakECLI:NL:CRVB:2007:BB4033
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Socialezekerheidsrecht
TitelCentrale Raad van Beroep, 27-02-2008, 06/5426 WW
CiteertitelSR 2008, 37
SamenvattingWerkloosheid, zelfstandige, verlies werknemerschap. Werkloosheidswet (WW).
Samenvatting (Bron)BeŽindiging WW-uitkering, omdat betrokkene volledig als zelfstandige werkt. Individuele re-integratie overeenkomst. Gewerkte uren spreiden over langere periode?
AnnotatorA.C. Damsteegt
Pagina164-166
UitspraakECLI:NL:CRVB:2008:BC5630
Artikel aanvragenVia Praktizijn