Arbeidsrechtelijke Annotaties

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Arbeidsrechtelijke Annotaties
Datum 24-05-2008
Aflevering 1
RubriekArtikelen
TitelRepresentativiteit: representeren of vertegenwoordigen?
CiteertitelArA 2008/1, p. 4
SamenvattingRepresentatie en representativiteit zijn kernbegrippen in democratische samenlevingen. Dat geldt voor politieke organen, maar ook voor maatschappelijke instanties die aan beleid vormgeven en die een - zekere - bevoegdheid hebben of toebedeeld hebben gekregen om regulerend op te treden. In politicis vindt representatie plaats langs de weg van periodieke verkiezingen. Wordt de kiesdrempel gehaald, die qua hoogte kan verschillen met het doel een proliferatie van politiek opererende partijen te voorkomen - een doel dat we ook tegenkomen in de sfeer van collectieve onderhandelingen door sociale partners- , dan wordt het gekozen orgaan verondersteld voldoende representatief te zijn om deel te kunnen en mogen nemen aan de politieke besluitvorming.
Auteur(s)T. Jaspers
Pagina4-42
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnnotaties
TitelHet grondrecht op snuiven, of de grenzen aan de gezagsbevoegheid
CiteertitelArA 2008/1, p. 43
SamenvattingOntslag op staande voet, inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, grondrechten, gezagsbevoegdheid werkgever, alcohol- en drugsbeleid werkgever. Volgens het arrest Hyatt/Dirksz mag een werkneemster die in haar vrije tijd cocaïne heeft gesnoven op staande voet worden ontslagen, ook al werd niet door de werkgever bestreden dat haar drugsgebruik geen kenbaar effect had op haar werkprestaties. Behalve vragen over de grenzen tussen werk en privé roept dit arrest vragen op over de wijze waarop grondrechten doorweken in contractuele relaties. Het grondrecht op snuiven, of de grenzen aan de gezagdbevoegdheid. HR 14 september 2007, JAR 2007/250 (Hyatt / Dirksz)
Auteur(s)W.L. Roozendaal
Pagina43-76
LinkVolledige tekst artikel (Boom Juridische Uitgevers)
UitspraakECLI:NL:HR:2007:BA5802
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnnotaties
TitelGedwongen pensioenontslag geoorloofd nationaal instrument van werkgelegenheidsbeleid?
CiteertitelArA 2008/1, p. 77
SamenvattingWettelijke erkenning van gedwongen pensionering, bij cao bepaald pensioenontslag van rechtswege, leeftijdsdiscriminatie, instrument van werkgelenheidsbeleid, marginale toetsing, middel niet excessief vanwege voorwaarde van pensioenvoorziening. De Spaanse overheid voert vanaf 1980 een beleid van gedwongen pensionering ter bestrijding van de, destijds, hoge niveaus van werkloosheid. De Tiende aanvullende bepaling van de Wet op het werknemersstatuut bepaalt daartoe dat deelname aan het arbeidsproces en de beëindiging van arbeidsovereenkomsten onderworpen zijn aan een door de regering vast te stellen maximale pensioenleeftijd (de zogeheten 'normale pensioenleeftijd'), onverminderd de mogelijkheid om wachttijden voor ouderdomspensioen te completeren. Gedwongen pensioenontslag geoorloofd nationaal instrument van werkgelegenheidsbeleid? HvJ EG 16 oktober 2007, JAR 2007/288; NJ 2008, 38 (Félix Palacios de la Villa / Cortefiel Servicios)
Auteur(s)A.G. Veldman
Pagina77-98
UitspraakECLI:EU:C:2007:604
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnnotaties
Titel De uitleg van artikel 43 van de schoonmaakmaak-cao: geen misbruik, geen overgang van onderneming?
CiteertitelArA 2008/1, p. 99
SamenvattingHeraanbesteding schoonmaakwerkzaamheden; uitleg schoonmaak-cao; vereenzelviging in geval van omzeilingsconstructies; overgang van onderneming. Circa 400 werknemers van ISS Aviation B.V. (hierna: ISS) verrichten op grond van drie opdrachtovereenkomsten van Transavia, Martinair en KLM zowel schoonmaakwerkzaamheden in als board supply- en magazijnwerkzaamheden ten behoeve van vliegtuigen op de luchthaven schiphol. Op basis van opdrachtovereenkomst met KLM verrichtte ISS tevens schoonmaak- en board supplywerkzaamheden in en ten behoeve van vliegtuigen van NorthWest Airlines (hierna: Northwest) op de luchthaven Schiphol. De uitleg van artikel 43 van de schoonmaak-cao: geen misbruik, geen overgang van onderneming? HR 8 juni 2007, JAR 2007/213 (ISS/Lavos)
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht; overgang van de onderneming. Contractswisseling als gevolg van heraanbesteding van opdrachten in de schoonmaakbranche; uitleg van CAO-regeling, maatstaf.
AnnotatorR.M. Beltzer , J.P.H. Zwemmer
Pagina99-111
LinkVolledige tekst artikel (Boom Juridische Uitgevers)
UitspraakECLI:NL:HR:2007:BA3039
Artikel aanvragenVia Praktizijn