Notariaat magazine

Uitgever Sdu
Tijdschrift Notariaat magazine
Datum 28-01-2008
Aflevering 1
RubriekCommentaar
TitelVoornemens
CiteertitelNotariaat 2008/1, 5
SamenvattingDe tijd van vuurwerk, oliebollen en champagne ligt achter ons, de nieuwjaarsrecepties zijn geweest. We hebben de gelegenheid gehad terug te blikken en vooruit te kijken, en nu is het jaar dan echt begonnen. Tijd voor een paar voornemens.
Auteur(s)E. Kortlang
Pagina5-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOmslag
Titel'Acceptatie van tuchtrecht neemt af'. De notaris weet niet waar hij aan toe is
CiteertitelNotariaat 2008/1, 7
SamenvattingDe tuchtrechter bestraft vergissingen even streng als opzettelijke inbreuken op de regels. En soms laat de tuchtrechter doodzonden ongemoeid. Daardoor worden notarissen onverschilliger, zo denken de Nijmeegse notarissen Maarten de Wit, Henk Oosterdijk en Cees Gips.
Auteur(s)L. van Almelo
Pagina6-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelGeleerden oneens over beperkte huwelijksgemeenschap. 'Huidige systeem heeft voordeel van de eenvoud'
CiteertitelNotariaat 2008/1, 12
SamenvattingNadat de ChristenUnie te kennen gaf de behandeling van het ingewikkelde wetsvoorstel over de huwelijksgemeenschap te willen uitstellen, riepen veertien hoogleraren de Tweede Kamer op om de beperkte huwelijksgemeenschap snel te aanvaarden. Maar waar is het modale echtpaar het meest bij gebaat?
Auteur(s)L. van Almelo
Pagina12-16
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGastcolumn
TitelBij een claim eerst naar de tuchtrechter
CiteertitelNotariaat 2008/1, 25
SamenvattingOnder welke omstandigheden můet een notaris bij de tuchtrechter zich beroepen op zijn ambtsgeheim en in welke gevallen můet hij daar spreken? Het spreekt vanzelf dat de mogelijkheid tot controle door de tuchtrechter mede wordt bepaald door de informatie waarover de tuchtrechter beschikt. Zonder voldoende informatie geen effectieve controle. Anderzijds is bij herhaling vastgesteld dat hetgeen de notaris is toevertrouwd in slechts uitzonderlijke omstandigheden mag worden geopenbaard. Hoe hiermee om te gaan? Het arrest van het hof Amsterdam, notariskamer van 24 augustus 2006, LJN AZ8646 biedt enige duidelijkheid.
Auteur(s)R. Holtman
Pagina25-25
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInterview
TitelMOT-relatiedag voor het notariaat. 'Wat je meldt, is niet meteen onderdeel van een politiedossier'
CiteertitelNotariaat 2008/1, 26
SamenvattingDe Financial Intelligence Unit (FIU)-Nederland organiseert 13 maart a.s. in samenwerking met het BFT en de KNB een Relatiedag voor het notariaat. 'We willen als organisatie graag meer openheid bieden, de onderlinge samenwerking versterken en laten zien wat er gebeurt op het gebied van witwassen. Voor zover we dat weten.'
Auteur(s)M. Hogendoorn
Pagina26-27
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAchtergrond
TitelEen nieuwe koers!
CiteertitelNotariaat 2008/1, 28
SamenvattingSteeds meer notarissen beseffen dat succes in het notariaat onlosmakelijk verbonden is met de wijze waarop men zich onderscheidt van andere kantoren. Ze willen niet opgaan in de grijze massa, maar cliŽnten een argument geven om voor hun kantoor te kiezen. Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Wat zijn de keuzes die men heeft? Een inleiding in 'notariŽle marketing'.
Auteur(s)K. Louwerens
Pagina28-31
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtuitspraken
TitelKamer van Toezicht Leeuwarden, 24-10-2007, 06-2007
CiteertitelNotariaat 2008/1, 32
SamenvattingExecutoriaal beslag op depot. Derdenverklaring voorbarig afgelegd. De notaris heeft het in depot gegeven bedrag uitbetaald zonder zich voldoende rekenschap te geven van de juridische positie van de partijen. Ten onrechte heeft hij de wederpartij niet geÔnformeerd omtrent de uitbetaling.
Pagina32-32
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtuitspraken
TitelGerechtshof Amsterdam, 25-10-2007, 56/2007 NOT
CiteertitelNotariaat 2008/1, 32
SamenvattingDe notaris heeft door een mededeling aan zijn echtgenote zijn geheimhoudeingsplicht geschonden en hij heeft ten onrechte geen afstand genomen toen zijn echtgenote liet blijken belangstelling te hebben voor een perceel verpachte grond, behorende tot een bij de notaris in behandeling gegeven nalatenschap.
Samenvatting (Bron)Door al deze handelingen in onderling verband en samenhang bezien heeft de notaris de indruk gewekt uit te zijn op vermogensvoordeel voor zijn echtgenote in een aangelegenheid waarvoor hij was benaderd om als notaris zijn ministerie te verlenen. Door te handelen zoals hij heeft gedaan, heeft de notaris de schijn gewekt niet te handelen zoals een onkreukbare notaris behoort te handelen.
Pagina32-33
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2007:BB6702
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtuitspraken
TitelKamer van Toezicht Amsterdam, 27-09-2007, 353629/NT 06-46
CiteertitelNotariaat 2008/1, 33
SamenvattingDepot terecht niet uitgekeerd zolang het geschil nog bestond. Kosten van eventuele bemiddelingspoging.
Pagina33-33
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDe notaris onder dak
TitelDe notaris onder dak
CiteertitelNotariaat 2008/1, 34
SamenvattingWaar werkt de notaris? In een landhuis met notenhouten lambrizering en glas in lood, of een klein jaren-zeventigpand temidden van design en moderne kunst? Of kan hij zijn cliŽnten ook heel fraai ontvangen met behulp van het plaatselijke woonwarenhuis? Truus van Gog fotografeert in twaalf maanden notariskantoren in twaalf provincies. De keuze is niet geheel willekeurig, want onder meer gebaseerd op aansprekendheid. Mocht u in aanmerking denken te komen, mailt u dan naar nm@knb.nl. Deze maand Noord-Holland.
Pagina34-35
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonalia etcetera
TitelBenoeming, ontslag en toewijzing protocol
CiteertitelNotariaat 2008/1, 37
Pagina37-37
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGeachte redactie
TitelOns pensioenfonds: een lust of een last?
CiteertitelNotariaat 2008/1, 38
SamenvattingHet jaarverslag 2006 van het Notarieel Pensioenfond bood, al suggereerde de begeleidende brief iets ander, weinig goeds. Er was weliswaar een stijging van het batig saldo van 15,4 miljoen euro in 2005 naar 43,9 miljoen euro in 2006, maar die toename kwam slechts door een stijging van de rekenrente, een eenmalige factor dus!
Auteur(s)P.J.A. Bisschop
Pagina38-38
Artikel aanvragenVia Praktizijn