StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht
Datum 16-06-2008
Aflevering 2
RubriekArtikel
TitelArtikel 49 WRO wordt artikel 6.1 Wro: de nieuwe planschaderegeling
CiteertitelStAB 2008, nr.
SamenvattingIn de huidige WRO is de planschaderegeling vervat in de artikelen 48a, 49 en 49a. Deze artikelen vormen samen Afdeling 1 Schadevergoeding' van 'Hoofdstuk VIII FinanciŽle bepalingen'. In de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) is de planschaderegeling (bestaande uit art. 6.1-6.7) opgenomen in een gelijknamig hoofdstuk: 'Hoofdstuk 6 FinanciŽle bepalingen' en wel in 'Afdeling 6.1 Tegemoetkoming in schade'. Hier zien we al meteen een belangrijk verschil: waar de huidige WRO nog spreekt van schadevergoeding, is voor de nieuwe Wro gekozen voor de terminologie tegemoetkoming in schade. Dit benadrukt het uitgangspunt dat geen sprake (meer) zal zijn of hoeft te zijn van een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding.
Auteur(s)P. Willems
Pagina8-14
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 16-01-2008, 200608213/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-30
SamenvattingVergunning op basis van integriteitsbeoordeling terecht geweigerd.

(GS Limburg).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 oktober 2006 heeft het college van gedeputeerde staten van Limburg (hierna: het college) geweigerd aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Biomassa Holding B.V. (hierna: Biomassa) een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer te verlenen voor het oprichten en in werking hebben van een biomassacentrale op het perceel Kanaaldijk (ong.) te Nederweert. Dit besluit is op 12 oktober 2006 ter inzage gelegd.
Pagina15-19
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC2136
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 30-01-2008, 200701012/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-31
SamenvattingVergunning gedeeltelijk vervallen nu activiteit die wel zijn verricht zelfstandig kunnen plaatsvinden.

(GS Zuid-Holland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 december 2006 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.V. Nederlandse Erts- en Mineraalbewerking (hierna: de NEM) een vergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet milieubeheer verleend voor het veranderen van een inrichting voor het bewerken van ferro alloys, ertsen, mineralen en (gevaarlijke) afvalstoffen aan de Schiedamsedijk 106 te Vlaardingen. Dit besluit is op 29 december 2006 ter inzage gelegd.
Pagina19-20
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC3076
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 30-01-2008, 200703136/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-32
SamenvattingMet melding omtrent toepassing beste beschikbare technieken kan geen rekening worden gehouden omdat een melding niet leidt tot wijziging van de vergunning.

(Helden).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 maart 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Helden (hierna: het college) aan [vergunninghouder] een vergunning, als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer, verleend voor een varkenshouderij aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 28 maart 2007 ter inzage gelegd.
AnnotatorA. Blomberg
Pagina21-23
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC3050
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 05-02-2008, 200705752/2
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-33
SamenvattingOndanks overgangstermijnen in Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij dienen de beste beschikbare technieken onmiddellijk te worden toegepast.

(GS Noord-Brabant).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 juni 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) aan [vergunninghouder] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een agrarisch bedrijf met varkens en de opslag en verwerking van bijproducten aan de [locatie 1] en [locatie 2] te [plaats]. Dit besluit is op 2 juli 2007 ter inzage gelegd.
Pagina23-24
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC4215
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 13-02-2008, 200702721/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-34
SamenvattingDe omvang van een industrieterrein wordt bepaald door de omvang van de gronden waaraan een bestemming is gegeven die de mogelijkheid van vestiging van inrichtingen die een belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken, insluit.

(GS Zuid-Holland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 februari 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SITA Recycling Services West B.V. (hierna: vergunninghoudster) een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor de op-, overslag en het bewerken van bedrijfsafval en bouw- en sloopafval. Dit besluit is op 5 maart 2007 ter inzage gelegd.
Pagina24-27
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC4254
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 20-02-2008, 200703603/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-35
SamenvattingMestopslag op landbouwgrond op 260 meter afstand van de veehouderij maakt geen onderdeel uit van de inrichting.

(Tubbergen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 januari 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen (hierna: het college) aan [appellant] een last onder dwangsom opgelegd, wegens overtreding van artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet milieubeheer.
Pagina27-28
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC4638
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 20-02-2008, 200707759/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-36
SamenvattingEr is niet aannemelijk gemaakt dat sprake is van voldoende parkeerruimte.

(Middelharnis).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 september 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Middelharnis (hierna: het college) aan de stichting Stichting Faunapark Flakkee een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het veranderen van een vogelpark aan de Duivenwaardsedijk 22 te Nieuwe Tonge, gemeente Middelharnis. Dit besluit is op 1 oktober 2007 ter inzage gelegd.
Pagina28-29
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC4651
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 27-02-2008, 200607555/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-37
SamenvattingHabitatrichtlijnconforme uitleg van artikel 19d Nbw. Er is geen sprake geweest van een passende beoordeling als bedoeld in de Habitatrichtlijn.

(Minister LNV).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 mei 2006 heeft verweerder een vergunning verleend op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: de Nbw 1998) voor het opvissen van 150.000 mosselton (hierna: mton) mosselen in visbare hoeveelheden.
Pagina29-32
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC5266
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 27-02-2008, 200607695/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-38
SamenvattingGeluidsgrenswaarden aanvaardbaar omdat aannemelijk is geworden dat het in dit geval niet mogelijk is om verdere geluitsreducerende maatregelen te treffen. Geluid van helikopters ten onrechte buiten beschouwing gelaten.

(Woensdrecht).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 september 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Woensdrecht (hierna: het college) aan de Politieacademie een vergunning, als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer, verleend voor een politieopleidings- en trainingscentrum met bijbehorende activiteiten, alsmede een opvanglocatie voor verslaafden, aan de Pannenhoef 19 te Ossendrecht. Dit besluit is op 14 september 2006 ter inzage gelegd.
AnnotatorH.P. Nijhoff
Pagina33-38
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC5223
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 05-03-2008, 200703659/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-39
SamenvattingGronddepot en aansluitend agrarisch perceel waarover grond wordt uitgereden, vormen niet ťťn inrichting in de zin van de Wet milieubeheer.

(GS Gelderland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 april 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Gelderland (hierna: het college) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Aviko B.V. (hierna: vergunninghoudster) een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een gronddepot voor opslag van tarragrond op het perceel Rozenstraat 5 te Baak, gemeente Bronckhorst. Dit besluit is op 26 april 2007 ter inzage gelegd.
AnnotatorV. van 't Lam
Pagina38-41
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC5761
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 12-03-2008, 200703582/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-40
SamenvattingOnvoldoende gemotiveerd waarom geen sprake is van toekomstige ontwikkelingen die bij de beoordeling van de vergunningaanvraag hadden moeten worden betrokken.

(Neerijnen).
Pagina41-42
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 19-03-2008, 200703152/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-41
SamenvattingGeen milieuhygiŽnische noodzaak om doorzet LPG te beperken; Wm niet bestemd om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken.

(Spijkenisse).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 maart 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Spijkenisse (hierna: het college) met toepassing van artikel 8.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer de bij besluit van 19 augustus 1986 aan [appellante] krachtens de Hinderwet verleende vergunning voor een verkoopstation van motorbrandstoffen en LPG aan de [locatie] te [plaats] gewijzigd. Dit besluit is op 29 maart 2007 ter inzage gelegd.
Pagina43-43
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC7123
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 26-03-2008, 200708006/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-42
SamenvattingEr is pas sprake van m.e.r.-plicht indien de uitbreiding op zich de drempelwaarde van het Besluit m.e.r. 1994 overschrijdt.

(GS Flevoland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 mei 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Flevoland (hierna: het college) de door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zuiderzee B.V. (hierna: Zuiderzee B.V.) ingediende aanvraag om een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer voor een varkenshouderij aan het Noordermeerpad 1 te Creil, buiten behandeling gelaten.
Pagina44-45
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC7599
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 09-01-2008, 200700610/1
CiteertitelStAB 2008, nr. K13
SamenvattingStortlaag met meer dan 50% bodemvreemd materiaal valt niet onder de definitie van bodem in de Wet bodembescherming.

(GS Groningen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 juli 2006 heeft het college van gedeputeerde staten van Groningen (hierna: het college) afwijzend beslist op een verzoek van [appellanten] om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden in strijd met de Wet bodembescherming op de deellocaties 12, 13, 14 en 15 van het bestemmingsplan "De Vosholen" te Hoogezand.
Pagina46-46
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC1508
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 16-01-2008, 200702921/1
CiteertitelStAB 2008, nr. K14
SamenvattingAppellanten zijn geen belanghebbenden nu hun leefmilieu niet rechtstreeks door de lozing wordt beÔnvloed.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 februari 2007 heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] een vergunning als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren verleend voor het lozen met behulp van een werk van afvalwater op de Gouwe voor een periode van drie jaar. Dit besluit is op 22 maart 2007 ter inzage gelegd.
Pagina46-46
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC2110
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 23-01-2008, 200700830/1
CiteertitelStAB 2008, nr. K15
SamenvattingBeoordelingsvrijheid om nadere geurvoorschriften te stellen ondanks dat geurnormen niet worden overschreden.

(Lisse).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 december 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Lisse (hierna: het college van Lisse) aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland (hierna: het college van dijkgraaf en hoogheemraden) een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een afvalwaterzuiveringsinstallatie aan de Gerard Doustraat 1 te Lisse. Dit besluit is op 22 december 2006 ter inzage gelegd.
Pagina46-46
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC2526
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 23-01-2008, 200703747/1
CiteertitelStAB 2008, nr. K16
SamenvattingDoor afstand van 710 meter tussen bedrijfsonderdelen is geen sprake van ťťn inrichting.

(Nuenen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 april 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Nuenen, Gerwen en Nederwetten (hierna: het college) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lincom Holding B.V. een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een paardenhouderij op de percelen aan de Papenvoortse Heide 3b en 4a te Nuenen. Dit besluit is op 19 april 2007 ter inzage gelegd.
Pagina46-46
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC2542
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 06-02-2008, 200701658/1
CiteertitelStAB 2008, nr. K17
SamenvattingGeen voorschriften stellen voor activiteiten die niet zijn aangevraagd.

(GS Gelderland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 december 2006 heeft het college van gedeputeerde staten van Gelderland (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor het in hoofdzaak op- en overslaan van zand, grond, grind en bestratingsmateriaal, inname en op- en overslag van bouw- en sloopafval en andere afvalstoffen en het breken van puin met opslag van ongebroken en gebroken puin, gelegen aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 25 januari 2007 ter inzage gelegd.
Pagina47-47
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC3630
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 06-02-2008, 200701984/1 en 200701991/1
CiteertitelStAB 2008, nr. K18
SamenvattingDe economische en technische haalbaarheid van een techniek wordt uitsluitend gekoppeld aan de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort.

(Weert).
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 31 januari 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Weert (hierna: het college) het verzoek van [appellant] om toepassing van de artikelen 8.23, eerste lid, en 8.25, eerste lid, van de Wet milieubeheer met betrekking tot vergunningen die zijn verleend voor een schietinrichting van de vereniging Schutterij St. Cornelius (hierna: de vereniging) op de percelen Ittervoorterweg 70h en Venboordstraat ong. te Weert afgewezen.
Pagina47-47
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC3615
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 05-03-2008, 200703228/1
CiteertitelStAB 2008, nr. K19
SamenvattingBeroepsgrond over toekomstige ontwikkelingen kan voor het eerst in beroep worden aangevoerd. Bedrijfsgebouw kan onder omstandigheden een geurgevoelig object zijn.

(Koggenland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 maart 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Koggenland (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een banketbakkerij op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 28 maart 2007 ter inzage gelegd.
Pagina47-47
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC5759
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 05-03-2008, 200703340/1
CiteertitelStAB 2008, nr. K20
SamenvattingAan de Wet bodembescherming komt geen exclusieve werking toe ten opzichte van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

(HHR Rijnland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 maart 2007 hebben dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland (hierna: dijkgraaf en hoogheemraden) aan de gemeente Alphen aan den Rijn een vergunning als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (hierna: de Wvo) verleend voor de duur van vier jaar voor het indirect lozen van afvalwater (drainagewater), afkomstig van de voormalige stortplaats in de Coupépolder te Alphen aan den Rijn, op de Oude Rijn. Dit besluit is op 5 april 2007 ter inzage gelegd.
Pagina47-48
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC5770
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 05-03-2008, 200703571/1
CiteertitelStAB 2008, nr. K21
SamenvattingBelangenorganisatie is aan te merken als belanghebbende.

(Minister VROM).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 september 2006 heeft de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer onder het stellen van voorschriften voor een periode van vijf jaar ingestemd met de door de stichting Stichting Bedrijfsverpakkingen Nederland (hierna: BVNL) ingediende mededeling als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton (hierna: het Besluit).
Pagina48-48
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC5771
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 05-03-2008, 200703673/1
CiteertitelStAB 2008, nr. K22
SamenvattingEmissiegrenswaarden zijn niet nodig indien de vergunning technische maatregelen bevat die een gelijkwaardige bescherming geven.

(Steenwijkerland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 april 2007 heeft het college van burgermeester en wethouders van Steenwijkerland (hierna: het college) aan [vergunninghouder] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een veehouderij aan de [locatie]. Dit besluit is op 17 april 2007 ter inzage gelegd.
Pagina48-48
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC5790
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 19-03-2008, 200705632/1
CiteertitelStAB 2008, nr. K23
SamenvattingIedere bijdrage aan een reeds bestaande overschrijding van de zonegrenswaarde dient tot weigering van de gevraagde vergunning te leiden.

(GS Noord-Brabant).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 juli 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) geweigerd aan [appellante] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer te verlenen voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 23 juli 2007 ter inzage gelegd.
Pagina48-48
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC7107
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 26-03-2008, 200702882/1
CiteertitelStAB 2008, nr. K24
SamenvattingDeelrevisievergunning toegestaan nu voldoende onderscheid kan worden gemaakt tussen het gewijzigde en het niet gewijzigde deel van de inrichting. Aan het BBT-vereiste wordt voldaan als ťťn van de twee emissiegrenswaarden van het Bva binnen de prestatierange van het BREF valt.

(GS Zuid-Holland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 maart 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AVR-Afvalverwerking B.V. (hierna: de AVR) een deelrevisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een afvalverwerkende inrichting aan de Professor Gerbrandyweg 10 te Rotterdam-Botlek. Dit besluit is op 22 maart 2007 ter inzage gelegd.
Pagina49-49
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC7643
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 19-12-2007, 200609387/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-43
SamenvattingOndanks aanlegvergunningstelsel is aantasting archeologische waarden niet uitgesloten.

(Hilvarenbeek / bestemmingsplan 'Begraafplaats Beekseweg, herziening 2006').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 juni 2006 heeft de gemeenteraad van Hilvarenbeek het bestemmingsplan "Begraafplaats Beekseweg, herziening 2006 (ex artikel 30 WRO)" vastgesteld.
Pagina50-50
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BC0557
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 21-12-2007, 200701901/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-44
SamenvattingRegionaal structuurplan is geen plan als bedoeld in artikel 19j, lid 1, van de Nbw 1998.

(Regionaal Openbaar Lichaam Knooppunt Arnhem-Nijmegen het regionaal structuurplan 'Regionaal Plan 2005-2020').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 oktober 2006 heeft het algemeen bestuur van het regionaal Openbaar Lichaam Knooppunt Arnhem-Nijmegen het regionaal structuurplan "Regionaal Plan 2005-2020" (hierna: het rsp) vastgesteld. Verweerder heeft bij zijn besluit van 26 januari 2007, kenmerk DRZO/2007/278, op grond van artikel 19j, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998), beslist over de goedkeuring van het vaststellingsbesluit van het rsp.
Pagina51-51
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BC1412
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 21-12-2007, 200703680/
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-45
SamenvattingHandhaving permanente bewoning op bungalowpark is niet onevenredig.

(Oirschot / verzoek om handhaving).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 maart 2005 heeft appellant (hierna: het college) het verzoek van [verzoekers] om handhavend op te treden tegen de permanente bewoning van recreatieverblijven op bungalowpark "De Stille Wille" te Oirschot (hierna: het bungalowpark) afgewezen.
Pagina52-53
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BC1422
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 02-01-2008, 200608191/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-46
SamenvattingVerkeerintensiteiten niet te laag ingeschat, maar in het luchtkwaliteitonderzoek had de uurgemiddelde grenswaarde stikstofdoxide berekend moeten worden.

(Bleiswijk / bestemmingsplan 'Voorlaan-Kruisweg').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 januari 2006 heeft de gemeenteraad van Bleiswijk het bestemmingsplan "Voorlaan-Kruisweg" vastgesteld.
AnnotatorE. Feringa
Pagina54-55
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC1014
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 09-01-2008, 200702106/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-47
SamenvattingOnjuiste keuze plangrens gebaseerd op onduidelijke begrenzing RNLE.

(Oirschot / bestemmingsplan 'Woonwijken kern Oirschot').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 juni 2006 heeft de gemeenteraad van Oirschot het bestemmingsplan "Woonwijken kern Oirschot" vastgesteld.
Pagina56-57
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC1514
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 09-01-2008, 200703534/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-48
SamenvattingDe aan de vrijstelling verbonden voorwaarde ter beheersing van het geluidsniveau van de windturbines is niet te vaag of voor meerdere uitleg vatbaar.

(Halderberge / vrijstelling).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 augustus 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Halderberge (hierna: het college) aan Eneco Milieu B.V. (hierna: Eneco Milieu) vrijstelling verleend voor het realiseren van een windturbinepark, bestaande uit vijf windturbines in lijnopstelling langs de Sint Antoinedijk te Oud-Gastel (hierna: de locatie), met dien verstande dat deze windturbines voldoen aan het bepaalde in de ruimtelijke onderbouwing van 23 juni 2003.
Pagina58-59
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC1503
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 16-01-2008, 200700091/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-49
SamenvattingPlanvoorschrift in strijd met de Opiumwet.

(Leeuwarden / bestemmingsplan 'Leeuwarden-Klanderijbuurt/Tulpenbuurt').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 juni 2006 heeft de gemeenteraad van Leeuwarden het bestemmingsplan "Leeuwarden - Klanderijbuurt/Tulpenburg" vastgesteld.
Pagina59-60
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC2107
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 16-01-2008, 200602454/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-50
SamenvattingEcologische verbindingszone met wijzigingsbevoegdheid.

(Epe / bestemmingsplan 'Buitengebied').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 juni 2005 heeft de gemeenteraad van Epe, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 mei 2005, het bestemmingsplan "Buitengebied" (hierna: het plan) vastgesteld.
Pagina60-62
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC2084
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 16-01-2008, 200701858/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-51
SamenvattingVrijstellingsregeling geen betrekking op ondergeschikte onderdelen van het plan en onvoldoende objectief.

(Venlo / bestemmingsplan 'PartiŽle bestemmingsplanherziening agrarische doeleinden').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 mei 2006 heeft de gemeenteraad van Venlo het bestemmingsplan "Partiële bestemmingsplanherziening agrarische doeleinden - artikel 30 WRO" vastgesteld.
Pagina63-64
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC2138
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 16-01-2008, 200701921/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-52
SamenvattingPlanregeling 'afwijkende bebouwing' biedt minder mogelijkheden dan overgangsrecht.

(Tilburg / bestemmingsplan 'Kalverstraat e.o.').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 juni 2006 heeft de gemeenteraad van Tilburg (hierna: de gemeenteraad), het bestemmingsplan 'Kalverstraat e.o.' vastgesteld.
Pagina65-65
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC2223
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 23-01-2008, 200703277/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-53
SamenvattingTijdelijke vrijstelling met toepassing van artikel 19 WRO.

(Rotterdam / vrijstelling en bouwvergunning).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 januari 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam (hierna: het college) aan Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (hierna: vergunninghouder) vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het plaatsen voor de duur van vijf jaar, ingaande op de dag van ingebruikname van het bouwwerk, van een zogenoemde dagopvangunit ten behoeve van verslaafde dak- en thuislozen nabij de Couwenburg 69 te Rotterdam.
AnnotatorJ. Robbe
Pagina66-68
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC2507
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 23-01-2008, 200703983/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-54
SamenvattingOnvoldoende onderzoek significante gevolgen SBZ Markiezaatsmeer.

(Bergen op Zoom / bestemmingsplan 'Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder)').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 september 2004 heeft de gemeenteraad van Bergen op Zoom het bestemmingsplan "Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder)" vastgesteld.
Pagina68-70
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC2553
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 23-01-2008, 200700970/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-55
SamenvattingGoedkeuring herziening alvorens plandeel zelf is goedgekeurd is in strijd met de rechtszekerheid.

(bestemmingsplan 'Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder) reparatie ex artikel 30 WRO, tevens eerste partiŽle herziening').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 april 2006 heeft de gemeenteraad van Bergen op Zoom het bestemmingsplan "Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder), reparatie ex artikel 30 WRO, tevens eerste partiële herziening" vastgesteld.
Pagina71-72
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC2552
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 30-01-2008, 200608663/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-56
SamenvattingPlanregeling in strijd met artikel 5 van het Bevi.

(Hoogeveen / bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Buitenvaart II').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 februari 2002 heeft de raad van de gemeente Hoogeveen (hierna: de raad) het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Buitenvaart II" vastgesteld.
Pagina72-73
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC3052
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 30-01-2008, 200607148/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-57
SamenvattingMER, eerste ruimtelijke plan, verkorte m.e.r.-procedure, MER-provinciaal besluit gebruikt op bestemmingsplanniveau.

(Maasdriel / bestemmingsplan 'Rondweg Hedel').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 februari 2006 heeft de gemeenteraad van Maasdriel het bestemmingsplan "Rondweg Hedel" vastgesteld.
Pagina73-77
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC3039
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 06-02-2008, 200606492/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-58
SamenvattingBij Daltonschool meer te verwachten verkeersbewegingen dan bij gewone school.

(Breda / bestemmingsplan 'Kom Prinsenbeek').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 december 2005 heeft de gemeenteraad van Breda het bestemmingsplan "Kom Prinsenbeek" vastgesteld.
Pagina77-78
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC3641
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 13-02-2008, 200606822/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-59
SamenvattingLuchtkwaliteitonderzoek geeft geen doorkijk naar latere jaren dan 2010.

(Minister V&W en staatssecretaris VROM / 'aanwijzing voor het luchtvaartterrein Maastricht').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 december 2004, kenmerk DGL/04.u02917, heeft verweerder sub 1, in overeenstemming met de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de aanwijzing voor het luchtvaartterrein Maastricht vastgesteld (hierna: A-besluit).
Pagina78-80
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC4231
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 20-02-2008, 200608665/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-60
SamenvattingVerplichting floraq en faunawettoets bij verlening vrijstelling en aanlegvergunning.

(Ooststellingwerf / bestemmingsplan 'Buitengebied').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 februari 2006 heeft de gemeenteraad van Ooststellingwerf het bestemmingsplan "Buitengebied" vastgesteld.
Pagina81-82
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC4689
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 05-03-2008, 200705350/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-61
SamenvattingVerstoring dassenpopulatie door gebruik golfbaan.

(Minister LNV / handhaving).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 juni 2005 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: de minister) het verzoek van appellante (hierna: de Dassenwerkgroep) om, samengevat weergegeven, handhavend op te treden tegen de verstoring van een dassenpopulatie door het gebruik van de golfbaan in het bestemmingsplangebied "Backerbosch" te Cadier en Keer (hierna: de golfbaan), afgewezen.
Pagina82-84
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC5778
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 05-03-2008, 200703013/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-62
SamenvattingBestaand legaal gebruik op juiste gronden onder overgangsrecht gebracht.

(Delft / bestemmingsplan 'Gedeeltelijk herziening bestemmingsplan Schieoeversnoord en zuid - omgeving station Delft Zuid').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 februari 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Delft (hierna de raad) bij besluit van 29 juni 2006 vastgestelde bestemmingsplan "Gedeeltelijk herziening bestemmingsplan Schieoevers noord en zuid - omgeving station Delft Zuid" (hierna: het plan).
Pagina84-86
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC5753
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 12-03-2008, 200604662/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-63
SamenvattingAanvaardbaar windklimaat is niet gewaarborgd en gehanteerde achtergrondwaarden luchtkwaliteitsponderzoek wijken teveel af van algemeen aanvaarde methode.

(Amsterdam / bestemmingsplan 'Mahler 4').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 januari 2004 heeft de gemeenteraad van Amsterdam het bestemmingsplan "Mahler 4" vastgesteld. Verweerder heeft bij zijn besluit van 6 juli 2004, kenmerk 2004-4609, beslist over de goedkeuring van het bestemmingsplan.
Pagina86-89
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC6395
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 19-03-2008, 200702081/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-64
SamenvattingBewijsrisico tijdigheid bedenkingen, plangrens in strijd met artikel 30 WRO.

(Groesbeek / bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2005 (art. 30 WRO)').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 juni 2006 heeft de gemeenteraad van Groesbeek het bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2005 (artikel 30 WRO)' (hierna: het plan) vastgesteld.
AnnotatorT. Nijmeijer
Pagina89-92
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC7305
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 19-12-2007, 200703124/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-65
SamenvattingSchade aan oogst door overlast van golfballetjes is planschade.

(Bergen (L.) / verzoek om planschadevergoeding).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 december 2005 heeft de raad der gemeente Bergen (L) (hierna: de gemeenteraad) het verzoek van [appellant sub 1], [appellant sub 2] en [appellant sub 3] om vergoeding van planschade afgewezen.
Pagina93-93
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BC0555
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 19-12-2007, 200703154/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-66
SamenvattingInterpretatie agrarische bestemming. Uit te werken woonbestemming uitbreidingsplan.

(Heerlen / verzoek om planschadevergoeding).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 september 2004 heeft de raad der gemeente Heerlen (hierna: de gemeenteraad) een verzoek van [appellant sub 1] om vergoeding van planschade afgewezen.
Pagina93-94
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BC0556
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 16-01-2008, 200703497/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-67
SamenvattingVoozrienbaarheid van het vervalen van agrarische bouwmogelijkheden.

(Slochteren / verzoek om planschadevergoeding).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 september 2004 heeft de raad van de gemeente Slochteren (hierna: de gemeenteraad) het verzoek van [verzoeker] om vergoeding van planschade afgewezen.
Pagina95-95
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC2141
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 13-02-2008, 200703560/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-68
SamenvattingOnroerende zaak maakt deel uit van de huwelijksgemeenschap, zodat beide echtgenoten belanghebbende.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 december 2005 heeft appellant (hierna: het college) [wederpartij] € 15.000,00 aan vergoeding van planschade toegekend, verhoogd met de wettelijke rente van 17 maart 2005 tot 2 januari 2006, zijnde € 478,35.
Pagina96-96
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC4245
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 20-02-2008, 200705605/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-69
SamenvattingRedelijke termijn (art. 6, eerste lid EVRM) en motivering afwijking van het advies van de schadebeoordelingscommissie.

(Midden-Delfland / verzoek om planschadevergoeding).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 oktober 2001 heeft de raad van de gemeente Schipluiden, thans: de gemeente Midden-Delfland (hierna: de gemeenteraad), de verzoeken van [appellant] en anderen) om vergoeding van planschade afgewezen.
Pagina96-96
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC4699
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 12-03-2008, 200703629/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-70
SamenvattingMetingen van gevelbelastingen komt geen doorslaggevende betekenis toe.

(Smallingerland / verzoek om planschadevergoeding).
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 8 november 2005 heeft appellant sub 2 (hierna: de gemeenteraad) [belanghebbende] een planschadevergoeding toegekend en de verzoeken om planschadevergoeding van de overige appellanten sub 1 afgewezen.
Pagina97-97
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC6403
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 12-03-2008, 200705428/1
CiteertitelStAB 2008, nr. 08-71
SamenvattingDuidelijkheid en controleerbaarheid taxatie.

(Beek / verzoek om planschadevergoeding).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 december 2004 heeft de raad van de gemeente Beek (hierna: de raad) het verzoek van [appellante]) om het toekennen van een planschadevergoeding afgewezen.
Pagina97-97
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC6374
Artikel aanvragenVia Praktizijn