Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 18-06-2008
Aflevering 12
RubriekRedactionele bijdrage
TitelPerikelen rondom een aanvraag
CiteertitelJBa 2008/141
SamenvattingWanneer is er sprake van een echte aanvraag? Is de bedoeling van een brief: een verzoek om informatie, een klacht of aanvraag? Gelden er wettelijke eisen? Hoe om te gaan met digitale aanvragen? Kortom, vele juridische en praktische vragen die ik in dit artikel zal behandelen. De voorbeelden spitsen zich voornamelijk toe op bouw- en milieuzaken. Ook komen zaken aan de orde op het gebied van bijstand en de Wet maatschappelijk ondersteuning.
Auteur(s)J.P.A.F. Vriens
Pagina190-194
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 28-05-2008, 200706005/1
CiteertitelJBa 2008/142
SamenvattingBelanghebbende. Stichting. Feitelijke werkzaamheden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 oktober 2005 heeft het dagelijks bestuur van Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer van de gemeente Amsterdam (hierna: het dagelijks bestuur) een vergunning verleend voor het slopen van de panden aan de 1e Oosterparkstraat 89 tot en met 95 te Amsterdam (hierna: de panden).
Pagina195-195
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD2647
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 28-05-2008, 200608226/1
CiteertitelJBa 2008/143
SamenvattingBelanghebbende. Bestemmingsplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 oktober 2006 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Hoorn (hierna: de raad) bij besluit van 31 januari 2006 vastgestelde bestemmingsplan "Bangert en Oosterpolder".
Pagina195-196
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD2641
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 28-05-2008, 200802892/2
CiteertitelJBa 2008/144
SamenvattingBesluit. Publiekrechtelijk rechtsgevolg.
Samenvatting (Bron)Bij brieven van 3 september 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Den Haag (hierna: het college) aan de bewoners van het woonwagencentrum Escamplaan te Den Haag meegedeeld de gebruiksrelatie met betrekking tot hun standplaatsen aan de Escamplaan op te zeggen.
Pagina196-197
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD3074
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 04-06-2008, 200706312/1
CiteertitelJBa 2008/145
SamenvattingBesluit. Onaantastbare beslissing. Bouwvergunning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 mei 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Tiel (hierna: het college) geweigerd aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vabeog Amersfoort B.V. (hierna: Vabeog) een reguliere bouwvergunning eerste fase te verlenen voor het bouwen van een bedrijfsgebouw aan de Nieuwe Tielseweg 104a te Tiel (hierna: het perceel).
Pagina197-197
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD3102
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 28-05-2008, 200706243/1
CiteertitelJBa 2008/146
SamenvattingVereisten aanvraag. Gegevens en bescheiden verschaffen. Bouwvergunning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 december 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Lelystad (hierna: het college) aan [vergunninghouder] bouwvergunning verleend voor het oprichten van een woning op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
Pagina197-198
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD2634
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 28-05-2008, 200802408/1
CiteertitelJBa 2008/147
SamenvattingDwangsom. Overtreding.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 maart 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Overbetuwe (hierna: het college) aan [verzoekers] een last onder dwangsom opgelegd vanwege het zonder daarvoor krachtens de Wet milieubeheer vereiste vergunning veranderen van de inrichting.
Pagina198-198
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD3067
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 28-05-2008, 200705897/1
CiteertitelJBa 2008/148
SamenvattingHeroverweging. Bezwaarprocedure.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 17 februari 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer (hierna: het college) aan [appellanten] meegedeeld dat aan hen per 8 december 2004 van rechtswege een bouwvergunning is verleend voor het plaatsen van een erfafscheiding op het perceel [locatie] te Zoetermeer (hierna: het perceel).
Pagina198-199
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD2621
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 28-05-2008, 200706307/1
CiteertitelJBa 2008/149
SamenvattingAdviescommissie. Advies. Toezenden. Motivering. Zienswijze.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 november 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Enschede (hierna: het college) geweigerd aan [appellant] vrijstelling en bouwvergunning te verlenen voor het bouwen van een kapschuur aan de [locatie] te Enschede (hierna: het perceel).
Pagina199-199
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD2594
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 28-05-2008, 200706066/1
CiteertitelJBa 2008/150
SamenvattingGrondslag uitspraak. Aanvulling. Horizontale werking.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 januari 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Boxtel (hierna: het college) geweigerd aan [appellant] een lichte bouwvergunning te verlenen voor het plaatsen van een hekwerk op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
Pagina199-200
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD2628
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 03-06-2008, 200708573/3
CiteertitelJBa 2008/151
SamenvattingSpoedeisend belang. Standpunt. Bijzondere omstandigheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 december 2006 heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Amsterdam-Centrum (hierna: het dagelijks bestuur) aan het stadsdeel Amsterdam-Centrum (hierna: het stadsdeel) krachtens artikel 14, eerste lid, van de Monumentenwet 1988 vergunning verleend voor het slopen van het pand aan de Rozenstraat 72 te Amsterdam.
Pagina200-201
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD3577
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelLiteratuur
CiteertitelJBa 2008/
Pagina201-201
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2008/
Pagina201-201
Artikel aanvragenVia Praktizijn