TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht

Uitgever Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Tijdschrift TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht
Datum 24-06-2008
Aflevering 6
TitelZo venijnig hoeft toch niet
CiteertitelTrema, nr. 6, 2008, p. 230
SamenvattingDe constatering in de afscheidsrede van prof. Kees Groenendijk onder de titel 'Een venijnig proces' dat er een ernstige vertrouwenscrisis bestaat tussen rechters in de vreemdelingenkamers van de rechtbanken en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) als hogerberoepcollege is ernstig en vraagt om een reactie. In het hierna volgende gaat Tom Claessens in op een aantal punten van kritiek en onbegrip van de rechters die Groenendijk in zijn rede naar voren brengt. Daarbij tracht hij de jurisprudentie van de Afdeling zodanig toe te lichten dat wat meer begrip ontstaat en dat kritiek in een ander perspectief komt te staan.
Auteur(s)T. Claessens
Pagina230-236
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInterview
TitelInterview met Reinier van Zutphen: 'De NVvR moet weer een ontmoetingsplaats zijn'
CiteertitelTrema, nr. 6, 2008, p. 237
SamenvattingReinier van Zutphen is de nieuwe voorzitter van de NVvR. Nu de verkenningsfase achter de rug is en Van Zutphen na een half jaar voorzitterschap zo langzamerhand op stoom begint te komen, zoals hij zegt, is het tijd voor 'Trema' om bij hem aan tafel te schuiven en met hem te praten over zijn ambities, zijn plannen en zijn standpunten.
Auteur(s)J. van de Bunt , T. Lautenbach
Pagina237-241
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekScherzo
TitelStadsomroeper
CiteertitelTrema, nr. 6, 2008, p. 242
SamenvattingAan de straatzijde van het kantoor van de Onderwijsvakbond SITEK op Curašao zijn muurtekeningen te bewonderen met voorlieden van de klassenstrijd zoals papa Godett, de stakingsleider die in zijn arm werd geschoten tijdens de opstand van 30 mei 1969 en later de politieke leider werd van de arbeiderspartij Frente Obrero, van Fidel Castro en Che Guevara, van vakbondsleider en huidig politicus Errol Cova en van 'luchador' Hans Kolfschoten uit het Gerecht in eerste aanleg, thans een eerzame kantonrechter in het Brabantse land.
Auteur(s)G. Vrieze
Pagina242-243
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe herzieningsvraag en de door het Openbaar Ministerie verleende bijstand
CiteertitelTrema, nr. 6, 2008, p. 244
SamenvattingDe zaak Lucia de B. was de eerste afgesloten strafzaak die via een rapportage van de Commissie evaluatie afgesloten strafzaken (CEAS) leidde tot een verleende bijstand van het Openbaar Ministerie (OM) aan een, in het kader van de herzieningsvraag, door de procureur-generaal bij de Hoge Raad ingesteld vervolgonderzoek. Mr. H.J. Donker en mr. R.S. Jacobs geven enkele ervaringen weer die bij dit onderzoek zijn opgedaan. Zij gaan in op de vraag hoe hoog de drempel om tot een herziening te kunnen komen in deze moderne, open maatschappij zou moeten zijn. Verder staan zij stil bij de vraag of art. 123 Wet RO wel voldoende basis biedt voor het verrichten van een onderzoek door het OM ten dienste van de procureur-generaal bij de Hoge Raad. Ten slotte schetsen zij een blauwdruk van een 'restyling' van de herzieningsprocedure, waarin een centrale rol voor de procureur-generaal bij de Hoge Raad is weggelegd.
Auteur(s)H.J. Donker , R.S. Jacobs
Pagina244-250
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelIn herinnering: Volkerts J.A. van Dijk (1913-2008)
CiteertitelTrema, nr. 6, 2008, p. 251
SamenvattingOp 6 april 2008 is in Utrecht overleden de oud-president van de Utrechtse rechtbank mr. V.J.A. van Dijk. Hij is 95 jaar oud geworden. Zijn hele leven is hij nauw met Utrecht verbonden geweest; hij is daar geboren, heeft er gestudeerd en gewerkt en is er tot zijn dood blijven wonen. Ruim een maand na zijn overlijden is zijn echtgenote Mathilde op 101-jarige leeftijd gestorven.
Auteur(s)H.F.M. Hofhuis
Pagina251-253
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelReflectie in Rwanda
CiteertitelTrema, nr. 6, 2008, p. 254
Samenvatting"Reflecteren op jou rechterschap? Maar dan in Rwanda, zou dat wat voor jou zijn?" Deze uitnodigende woorden werden voor vijf rechters van de drie Noord-Hollandse rechtbanken startpunt voor een bijzondere professionele ervaring. In tien dagen doorkruisten zij Rwanda van noord naar zuid en van oost naar west. Confrontaties met leed, hoop, eigen grenzen en opvattingen over professionele verantwoordelijkheid.
Auteur(s)L. Bruinsma , H. Fehmers , L. Koster , L. Roseval , J. Snitker
Pagina254-259
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHet ABC van de kwaliteit van rechtspraak
TitelZaken
CiteertitelTrema, nr. 6, 2008, p. 260
SamenvattingIn de rubriek ABC geeft Trema mensen die binnen of buiten de rechterlijke macht werkzaam zijn, het woord over de kwaliteit van rechtspraak. De beginletter van de achternaam van de auteur is gelijk aan de beginletter van het kernwoord dat de auteur als uitgangspunt heeft genomen voor deze bijdrage. Deze laatste keer is het woord aan mr. R.F.B. van Zutphen, rechter in de rechtbank Utrecht en voorzitter van de NVvR.
Auteur(s)R.F.B. van Zutphen
Pagina260-261
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekpresentatie
TitelEen ambitieuze jurist in gevaarlijk vaarwater. Johannes van Loon, President van de Hoge Raad in oorlogstijd
CiteertitelTrema, nr. 6, 2008, p. 262
SamenvattingEnkele woorden gesproken door Herman Hermans bij de uitreiking van het eerste exemplaar van zijn boek 'Een ambitieuze jurist in gevaarlijk vaarwater. Johannes van Loon, President van de Hoge Raad in oorlogstijd' aan mr. W.J.M. Davids, president van de Hoge Raad der Nederlanden.
Auteur(s)H. Hermans
Pagina262-264
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekpresentatie
TitelEen ambitieuze jurist in gevaarlijk vaarwater. Johannes van Loon, President van de Hoge Raad in oorlogstijd
CiteertitelTrema, nr. 6, 2008, p. 265
SamenvattingDankwoord, uitgesproken door mr. W.J.M. Davids, president van de Hoge Raad der Nederlanden, na de uitreiking aan hem van het eerste exemplaar van het boek 'Een ambitieuze jurist in gevaarlijk vaarwater. Johannes van Loon, President van de Hoge Raad in oorlogstijd' van de hand van Herman Hermans.
Auteur(s)W.J.M. Davids
Pagina265-266
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDe Vindplaats
TitelPostkantoor Schaepmanstraat
CiteertitelTrema, nr. 6, 2008, p. 267
SamenvattingIn de rechtspraak worden grote en kleine zaken berecht, die vaak nauw verbonden zijn met de plaats van handeling. In de rubriek 'De Vindplaats' keren leden van onze redactie of gastschrijvers terug naar de plaats van handeling in een soms meer, soms minder geruchtmakende zaak. Foto's tonen de vindplaats en een toelichting memoreert de uitspraak.
Auteur(s)H.J. Talsma
Pagina267-268
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbesprekingen
TitelD. Venema, Rechters in oorlogstijd. De confrontatie van de Nederlandse rechterlijke macht met nationaal-socialisme en bezetting
CiteertitelTrema, nr. 6, 2008, p. 269
Auteur(s)A.W.M. Bijloos
Pagina269-273
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbesprekingen
TitelR.J.N. Schl÷ssels e.a., In eenheid. Over rechtseenheid en uniforme rechtstoepassing in het bestuursrecht
CiteertitelTrema, nr. 6, 2008, p. 274
Auteur(s)R.W.L. Loeb
Pagina274-274
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelReactie op 'De (on)verenigbaarheid van het rechterschap en een politieke functie'
CiteertitelTrema, nr. 6, 2008, p. 275
Auteur(s)H. Bijleveld
Pagina275-275
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonalia; mutaties leden Rechterlijke Macht
TitelMutaties rechterlijke macht
CiteertitelTrema, nr. 6, 2008, p. 276
SamenvattingIn de rubriek 'Personalia' worden de Koninklijke Besluiten van de benoemingen en ontslagen van de leden van de zittende en staande magistratuur gepubliceerd. De redactie heeft ervoor gekozen de KB's van de plaatsvervangers en gerechtsauditeurs niet in deze rubriek op te nemen.
Pagina276-279
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNVvR actueel
TitelNVvR actueel
CiteertitelTrema, nr. 6, 2008, p. 280
Pagina280-281
Artikel aanvragenVia Praktizijn