Notariaat magazine

Uitgever Sdu
Tijdschrift Notariaat magazine
Datum 28-06-2008
Aflevering 6
RubriekCommentaar
TitelBanken schaamteloos
CiteertitelNotariaat 2008/6, 5
Samenvatting'Hypotheekbanken slepen notarissen voor de rechter', zo lees ik in Het Financieele Dagblad van 2 juni jl. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) trekt ten strijde tegen de hypotheekfraude. Leidt de aandacht mooi af van de woekerpolissen, moet men gedacht hebben. Hypothecaire producten zijn handel en aandacht kost tijd. Zes minuten per klant moet het zijn, meer niet. Dat door dit gebrek aan tijd en aandacht de kans op fouten enorm is toegenomen, dat mag niet deren. Fraudeverliezen zijn een bedrijfsrisico, afschrijven en mond dicht!
Auteur(s)E. Kortlang
Pagina5-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOmslag
Titel'Geen rechercheur maar college'. Auditoren ontmoeten meestal weinig weerstand
CiteertitelNotariaat 2008/6, 6
SamenvattingDe eerste proeven met een peer review beginnen, als de ledenraad van de KNB het wil, komend voorjaar. De huidige WID/MOT-auditoren zullen dan doorgroeien tot collegiale toetsers. Hoe zijn hun ervaringen tot nu toe? 'De bewustwording neemt toe,'zegt men. Maar krijgen zij wel alles te zien?
Auteur(s)L. Almelo
Pagina6-12
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelWeg met de mollen deken! Schoenmaker blijf bij je leest
CiteertitelNotariaat 2008/6, 14
SamenvattingBegin mei ontving iedere (kandidaat-) notaris van de KNB een pakket met een dvd en een handleiding voor een 'nieuw', door de beroeps-organisatie bedacht, product genaamd 'Zoek Je Notaris'. Een vergelijkingsmodule geplaatst op www.notaris.nl met als doel kantoorinformatie op een betrouwbare, transparante en overzichtelijke manier toegankelijk te maken voor de consument. Tariefinformatie over de door het kantoor te verzorgen diensten vormt hiervan een belangrijk onderdeel.
Auteur(s)C.J.C.M. van Haperen , J.H. Oomen
Pagina14-14
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonalia etcetera
TitelHet beste van twee werelden: een onmogelijke spagaat?
CiteertitelNotariaat 2008/6, 15
SamenvattingAan 'Zoek Je Notaris' ligt veel discussie en een heldere besluitvorming ten grondslag. Nadat de ledenraad in zijn vergadering van 21 september 2005 met de bouw van een 'tarieven- en offertemodule' akkoord was gegaan, volgde een week later het rapport van de Commissie Evaluatie Wet op het notarisambt (commissie-Hammerstein). Het beste van twee werelden geeft als aanbeveling een code op te stellen die regels bevat 'die ertoe leiden dat de offerte concreet en controleerbaar wordt met de inachtneming van de grenzen van het mededelingsrecht'. (aanbeveling 8.3).
Auteur(s)G.J.C. Lekkerkerker
Pagina15-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGastcolumn
TitelNeem het initiatief
CiteertitelNotariaat 2008/6, 23
SamenvattingOp dinsdag 27 mei 2007 zijn in Rotterdam één notaris en twee oud-notarissen aangehouden en in verzekerde bewaring genomen. Zij worden verdacht van het plegen van valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie dan wel crimineel samenwerkingsverband gericht op belastingfraude en oplichting. Kort daarvoor is bekendgemaakt dat aan een Rotterdamse notaris door de kamer van toezicht de maatregel van twee weken schorsing is opgelegd. De betrokken notaris erkent in krantenberichten desgvraagd fout te hebben gehandeld en deelt mee niet in beroep te zullen gaan.
Auteur(s)H. Breedveld , R. Holtman
Pagina23-23
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
Titel'Bedrijfscultuur wordt bepaalt door de top'; Symposium Diversiteit trekt vrouwelijke kandidaten
CiteertitelNotariaat 2008/6, 24
SamenvattingAls het gaat om diversiteit is het notariaat een conservatieve branche. Medewerkers uit andere culturen kom je er nauwelijks tegen en van alle notarissen is slechts 16 procent vrouw. Het KNB-symposium over Diversiteit trachtte de kussens op de schudden.
Auteur(s)J. aan de Stegge
Pagina24-26
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGastcolumn
TitelInnovatie zonder vrije tarieven
CiteertitelNotariaat 2008/6, 27
SamenvattingIs en blijft het notariaat een traditioneel beroep of leent het zich ook voor innovatie? Die vraag kwam naar voren bij het jongste congres van het Franse notariaat in Nice, waarbij ik aanwezig was. Aanleiding was het thema 'duurzame ontwikkeling' (développement durable), waarvan de beginselen zijn vastgesteld in diverse rapporten en verdragen zoals het Brundtlandrapport van de VN (1987), het Kyotoverdrag (1996) en de verdragen van Amsterdam (1997) en Aarhus (1998). In Frankrijk zijn daaraan in 2005 nog een tiental artikelen in de Grondwet toegevoegd. Inmiddels is in de meeste landen een begin gemaakt met een aanpassing van de wetgeving.
Auteur(s)T. Steinz
Pagina27-27
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelEnergielabel in het buitenland
CiteertitelNotariaat 2008/6, 29
SamenvattingIs het energielabel in Nederland 'een wassen neus' - behalve in Frankrijk bestaat het energieprestatiecertificaat in veel andere Europese landen ook alleen hooguit op papier.
Auteur(s)L. van Almelo
Pagina29-29
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtuitspraken
TitelKamer van Toezicht Amsterdam, 05-02-2008, 07-12
CiteertitelNotariaat 2008/6, 30
SamenvattingNotaris plaatste zich in een kwetsbare positie door, zonder dat er een door beide partijen getekende depotovereenkomst bestond, op verzoek van één van beide partijen, een depot op zijn kwaliteitsrekening in ontvangst te nemen, dat wegens onenigheid tussen partijen jarenlang onder hem bleef.
Pagina30-31
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtuitspraken
TitelGerechtshof Amsterdam, 17-01-2008, 106.010.650/01
CiteertitelNotariaat 2008/6, 31
SamenvattingDe notaris dient de juridische positie en de bevoegdheden van de executeur te eerbiedigen zoland deze in functie is.
Samenvatting (Bron)Het hof heeft er, evenals de kamer, begrip voor dat de notaris het gevoel had in deze nalatenschap klem te zitten tussen de beide erfgenamen enerzijds en klager als executeur anderzijds. Desondanks is het hof van oordeel dat de notaris de situatie in deze nalatenschap op onjuiste wijze heeft afgehandeld. Immers, het lag voor de hand dat in een situatie als deze allereerst het ontslag van klager als executeur zou worden bewerkstelligd, voordat de notaris de handelingen executeur zou worden bewerkstelligd, voordat de notaris de handelingen verrichtte zoals deze zijn beschreven in de klacht.
Pagina31-31
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2008:BC2842
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtuitspraken
TitelKamer van Toezicht Leeuwarden, 18-02-2008, 11-2007
CiteertitelNotariaat 2008/6, 31
SamenvattingCourtagenota in de afrekening opgenomen maar na bezwaar van de cliënt (terecht) niet volledig voldaan.
Pagina31-31
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDe notaris onder dak
TitelDe notaris onder dak. Deze maand Noord-Brabant
CiteertitelNotariaat 2008/6, 32
SamenvattingWaar werkt de notaris? In een landhuis met notenhouten lambrizering en glas in lood, of een klein jaren-zeventigpand temidden van design en moderne kunst? Of kan hij zijn cliënten ook heel fraai ontvangen met behulp van het plaatselijke woonwarenhuis?
Truus van Gog fotografeert in twaalf maanden twaalf notariskantoren in twaalf provincies. De keuze is niet geheel willekeurig, want onder meer gebaseerd op aansprekendheid. Mocht u in aanmerking denken te komen, mailt u dan naar nm@knb.nl. Deze maand Noord-Brabant.
Pagina32-32
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonalia etcetera
TitelBenoeming, ontslag en toewijzing protocol
CiteertitelNotariaat 2008/6, 34
Pagina34-34
Artikel aanvragenVia Praktizijn