Contracteren

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Contracteren
Datum 12-07-2008
Aflevering 2
RubriekRedactioneel
TitelRedactioneel
CiteertitelContracteren 2008, p. 29
SamenvattingDeze aflevering van Contracteren stelt in een aantal bijdragen de problematiek van uitleg en garanties centraal. Deze twee onderwerpen, die nauw met elkaar zijn verbonden, lenen zich uitstekend voor enerzijds voor de contractspraktijk nuttige signaleringen en tips, en anderzijds meer diepgaande beschouwingen. Ook deze keer wil Contracteren darmee de lezer van nut zijn. En niet alleen vanuit nationaal, maar ook vanuit internationaal perspectief.
Pagina29-29
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEnerzijds, anderzijds
CiteertitelContracteren 2008, p. 30
SamenvattingWat wordt precies bedoeld met uitleggen van een schriftelijke overeenkomst? Naar mijn mening niet het vaststellen van haar rechtsgevolgen, wel het bepalen van haar inhoud. Natuurlijk houdt het een met het ander verband, maar er is verschil. Een verschil dat zich rechtsdogmatisch vertaalt in het onderscheid tussen de wilsvertouwensleer en de normatieve leer. De eerste is, naar bekend, neergelegd in de artikelen 3:33 jo. 3:35 BW: bij de bepaling van de contractsinhoud gaat het om wat partijen in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs uit elkaars verklaringen en gedragingen omtrent elkaars bedoelingen mochten afleiden.
Auteur(s)F.W. Grosheide , C.E. Drion
Pagina30-32
LinkVolledige tekst artikel (Boom Juridische Uitgevers)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelGaranties in kaart gebracht
CiteertitelContracteren 2008, p. 33
SamenvattingContractueel overeengekomen garanties, hun totstandkoming en hun interpretatie vormen gezamenlijk een onderwerp waarover - met name sinds het Hoog Catharijne-arrest - veel gedebatteerd en gepubliceerd is. Het debat speelde zich met name af op het gebied van de interpretatie van contractuele garanties die - vooral in overnamecontracten - door verkopers gegeven worden met betrekking tot hun eigen verplichtingen.
Auteur(s)J.W. Bitter
Pagina33-40
LinkVolledige tekst artikel (Boom Juridische Uitgevers)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekContracten maken
TitelVeelvoorkomende misverstanden bij het gebruik van Anglo-Amerikaanse termen in internationale contracten
CiteertitelContracteren 2008, p. 41
SamenvattingIn de internationale commerciŽle contractspraktijk worden contracten nogal eens ontleend aan Anglo-Amerikaanse modellen. Indien het toepasselijke recht Nederlands recht is, of het recht van een andere 'civil law jurisdiction', dan roepen de in die contracten gebruikte Engelse termen nogal eens de nodige vragen op. Immers, Anglo-Amerikaanse contracten zijn gebaseerd op de Anglo-Amerikaanse doctrine en die verschilt op onderdelen van het Nederlandse recht (en het recht van andere civil law-landen).
Auteur(s)R.P.J.L. Tjittes
Pagina41-43
LinkVolledige tekst artikel (Boom Juridische Uitgevers)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOvergangswet aansprakelijkheid personenvennootschappen niet doordacht
CiteertitelContracteren 2008, p. 44
SamenvattingEen van belangrijke gevolgen van de nieuwe Wet personenvennootschappen is dat de huidige openbare maatschap (anders dan de stille maatschap) verdwijnt en van van rechtswege een openbare vennootschap ('OV') wordt. voor de OV gaat hetzelfde aansprakelijkheidsregime gelden als thans voor de vennootschap onder firma: hoofdelijke aansprakelijkheid. Bij de maatschap hebben de partners thans een aansprakelijkheid voor gelijke delen.
Auteur(s)D.J. Willemars
Pagina44-45
LinkVolledige tekst artikel (Boom Juridische Uitgevers)
Artikel aanvragenVia Praktizijn