Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 19-07-2008
Aflevering 14
RubriekRedactionele bijdrage
TitelDe bestuurlijke lus: nut en noodzaak
CiteertitelJBa 2008/162
SamenvattingDe bestuurlijke lus geeft de bestuursrechter de mogelijkheid om hangende een beroepsprocedure het bestuursorgaan de gelegenheid te geven om gebreken in een bestreden besluit te herstellen in plaats van dit besluit meteen te vernietigen. Op 21 februari 2008 is het initiatiefwetsvoorstel aanhangig gemaakt bij de Tweede Kamer. Nog voordat de bestuurlijke lus zijn acte de presence gaf in het initiatiefwetsvoorstel 'Wet Vermeij, Koopmans, Neppérus bestuurlijke lus AWB' bestond er twijfel over het nut en de noodzaak van het instrument. In dit artikel zal bezien worden in hoeverre de bestuurlijke lus zijn doel als middel voor finale geschillenbeslechting zal bereiken.
Auteur(s)C.M. Borgart
Pagina222-228
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 07-02-2008, 200705833/1
CiteertitelJBa 2008/163
SamenvattingBelanghebbende. Bestuursorgaan. Toevertrouwde belangen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 januari 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Gelderland (hierna: het college) een verklaring als bedoeld in artikel 8.19, tweede lid, onder c, van de Wet milieubeheer met betrekking tot een verandering van een kalvergierbewerkingsinstallatie aan de Heetkamperweg 6 te Stroe gegeven.
Pagina228-229
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD6107
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 07-02-2008, 200707538/1
CiteertitelJBa 2008/164
SamenvattingBesluit. Tijdig. Tussenbeslissing.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 12 mei 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen (hierna: het college) het verzoek van [appellant] hem een groenstrook, gelegen aan de [locatie 1] ter hoogte van de [locatie 2], te verkopen, afgewezen.
Pagina229-229
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD6082
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 07-02-2008, 200801055/1
CiteertitelJBa 2008/165
SamenvattingBesluit. Gedogen.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 30 mei 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Haaren (hierna: het college) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flora Partners B.V. en [appellant sub 2] (hierna: [appellanten sub 2]) naar aanleiding van hun verzoek medegedeeld dat potten (met gewassen) niet mogen worden geplaatst op het perceel plaatselijk bekend als [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
Pagina229-230
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD6091
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 25-06-2008, 200704634/1
CiteertitelJBa 2008/166
SamenvattingTerinzagelegging. Ontwerpbesluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 mei 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college), voor zover hier van belang, aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor onder meer het op- en overslaan en bewerken van metalen, autowrakken en afvalhout en het opslaan van glas op het adres [locatie 1] te [plaats]. Dit besluit is op 4 juni 2007 ter inzage gelegd.
Pagina230-230
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD5391
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 25-06-2008, 200803768/1
CiteertitelJBa 2008/167
SamenvattingTerinzagelegging. Activiteitenbesluit. Maatwerkvoorschrift. Voorziening.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 april 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Weert (hierna: het college) besloten met toepassing van artikel 2.20, vijfde lid, van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: het Besluit) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gotcha Café-bedrijf Weert B.V. (hierna: Gotcha) maatwerkvoorschriften opgelegd.
Pagina230-231
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD6066
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 25-06-2008, 200707082/1
CiteertitelJBa 2008/168
SamenvattingOvertreder. Hennepkwekerij. Wetenschap.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 juni 2006 heeft het dagelijks bestuur van de deelgemeente Feijenoord van de gemeente Rotterdam (hierna: het dagelijks bestuur) zijn beslissing om op 7 april 2006 jegens [appellante] bestuursdwang toe te passen ten aanzien van de op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) aangetroffen hennepkwekerij, op schrift gesteld.
Pagina231-232
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD5358
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 07-02-2008, 200708411/1
CiteertitelJBa 2008/169
SamenvattingHeroverweging. Gegrondverklaring. Herroeping. Nieuw besluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 september 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Wûnseradiel (hierna: het college) het verzoek van [appellant] om het treffen van bestuurlijke handhavingsmaatregelen ten aanzien van de inrichting aan de [locatie] te [plaats], gedreven door [vergunninghoudster], afgewezen.
Pagina232-232
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD6122
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 07-02-2008, 200708692/1
CiteertitelJBa 2008/170
SamenvattingBeroep. Identiteit partijen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 december 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Hof van Twente (hierna: het college) de door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Desmepol B.V. (hierna: Desmepol) aangevraagde uitritvergunning geweigerd.
Pagina232-232
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD6118
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelLiteratuur
Pagina233-233
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
Pagina233-233
Artikel aanvragenVia Praktizijn