Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 02-07-2008
Aflevering 13
RubriekRedactionele bijdrage
TitelWet Luchtkwaliteit
CiteertitelJBa 2008/152
SamenvattingOp 15 november 2006 is de Wet Luchtkwaliteit in werking getreden. Met deze wet is gehoor gegeven aan de wens van de Tweede Kamer om de inhoud van het Besluit luchtkwaliteit uit 2001, dat in augustus 2005 werd vervangen door het Besluit luchtkwaliteit 2005, bij wet te regelen. De Wet Luchtkwaliteit (hierna: de wet) vervangt het Besluit Luchtkwaliteit 2005 (hierna: Blk 2005) en strekt tot wijziging van de Wet milieubeheer (Wm). Aanleiding voor de wet was de maatschappelijke discussie die ontstond als gevolg van de directe koppeling tussen ruimtelijke ordeningsprojecten en luchtkwaliteit.
Auteur(s)M.J. Tunnissen
Pagina206-209
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Verkeer burger bestuursorgaan
TitelRaad van State, 11-06-2008, 200707044/1
CiteertitelJBa 2008/153
SamenvattingGemachtigde. Bijstand. Machtiging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 januari 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Haaksbergen (hierna: het college) geweigerd de op 11 mei 2004 aan [vergunninghoudster] verleende bouwvergunning voor de bouw van twee vleeskuikenstallen met loods op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) in te trekken.
Pagina210-210
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD3615
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Verkeer burger bestuursorgaan
TitelRaad van State, 18-06-2008, 200704332/1
CiteertitelJBa 2008/154
SamenvattingVooringenomenheid. Onafhankelijk. Bezwaarschriftencommissie. Wrakingsverzoek.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 augustus 2006 hebben dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland (hierna: dijkgraaf en hoogheemraden) een verzoek van [appellant] om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen met betrekking tot onder meer het lozen van verontreinigd hemelwater op de Treslongvijver te Hillegom afgewezen.
Pagina210-211
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD4479
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Verkeer burger bestuursorgaan
TitelRaad van State, 11-06-2008, 200704460/1
CiteertitelJBa 2008/155
SamenvattingTerinzagelegging. Ontwerpbesluit. Publicatie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 mei 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Delft (hierna: het college) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MPM International Oil Company B.V. (hierna: MPM) een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor het afvullen en opslaan van smeeroliŽn, koelvloeistoffen, oplosmiddelen, spuitbussen, remoliŽn en vetten, alsmede een kantoor en een laboratorium ten behoeve van onderzoek naar gewasbeschermingsmiddelen op het adres Cyclotronweg 1 te Delft. Dit besluit is op 21 mei 2007 ter inzage gelegd.
Pagina211-212
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD3578
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 11-06-2008, 200708019/1
CiteertitelJBa 2008/156
SamenvattingSchriftelijke beschikking. Bestuursdwang. Begunstigingstermijn. Vormvoorschrift.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 juli 2006 heeft de burgemeester van Rotterdam (hierna: de burgemeester) de sluiting van [horeca-inrichting] bevolen, met onmiddellijke ingang na ontvangst van dit besluit, voor de duur van zes maanden.
Pagina212-212
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD3623
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 11-06-2008, 200703829/1
CiteertitelJBa 2008/157
SamenvattingDwangsom. Gelijkheidsbeginsel.
Pagina213-213
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 18-06-2008, 200706927/1
CiteertitelJBa 2008/158
SamenvattingVereisten bezwaarschrift. Machtiging. Ondertekening.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 januari 2007 heeft de raad van de gemeente Rotterdam (hierna: de raad) verklaard dat voor het perceel Wildersekade 98 te Rotterdam een bestemmingsplan wordt voorbereid.
Pagina213-214
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD5069
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 11-06-2008, 200707042/1
CiteertitelJBa 2008/159
SamenvattingBezwaar. Getuige.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 oktober 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Utrecht (hierna: het college) zijn beslissing om op
Pagina215-215
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD3603
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRechtbank Leeuwarden, 16-06-2008, AWB 08/158
CiteertitelJBa 2008/160
SamenvattingProceskosten. No cure no pay.
Samenvatting (Bron)Proceskostenveroordeling. Daadwerkelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand. 'No cure no pay'.
Pagina215-216
UitspraakECLI:NL:RBLEE:2008:BD4116
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 18-06-2008, 200707939/1
CiteertitelJBa 2008/161
SamenvattingProceskosten. Procesbelang. Vertegenwoordiging. Echtgenoot.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 12 april 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp (hierna: het college) [appellante] onder aanzegging van bestuursdwang gelast het door haar aangeboden snoeiafval vůůr 18 april 2006 van de openbare weg te verwijderen.
Pagina216-217
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BD5071
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
Pagina217-217
Artikel aanvragenVia Praktizijn