Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 19-07-2008
Aflevering 7299
TitelVan specifiek naar generiek. Het rapport van de commissie Oosting en de kabinetsreactie over het interbestuurlijk toezicht
CiteertitelGst. 2008, 76
SamenvattingOp 23 april 2008 zond de Minister van Binnelandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ter Horst de Tweede Kamer de kabinetsreactie op het eind september 2007 door de Commissie Doorlichting Interbestuurlijke Toezichtarrangementen uitgebrachte eindrapport 'Van specifiek naar generiek'.
Auteur(s)C.B.M. van Haaren-Dresens , J.M.H.F. Teunissen
Pagina365-374
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet Bro belicht
CiteertitelGst. 2008, 77
SamenvattingOp 1 juli 2008 is de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. Op die datum zijn ook het Besluit ruimtelijke ordening, de Invoeringswet en het Invoeringsbesluit van kracht geworden. Zowel aande Wro als aan het Bro en de Invoeringswet hebben wij in dit blad, uitgebreid aandacht besteed.
Auteur(s)S. Hillegers , T.E.P.A. Lam
Pagina374-381
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-01-2008, 200703288/1
CiteertitelGst. 2008, 78
SamenvattingOpname woonruimte op Lijst tweede Woningen Skasterlān per 7 juli 2005, een beschikking of een besluit van algemene strekking? Concretiserend besluit van algemene strekking. Algemeen verbindend voorschrift. Persoonsgebonden overgangsrecht. (Skarsterlān)
Samenvatting (Bron)In zijn vergadering van 21 december 2005 heeft appellant (hierna: de raad), voor zover thans van belang, de Lijst Tweede Woningen Skarsterlân per 7 juli 2005 (hierna: de lijst) definitief vastgesteld.
AnnotatorL.J.M. Timmermans
Pagina381-384
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC2100
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 24-10-2007, 200703442/1
CiteertitelGst. 2008, 79
SamenvattingBestuursorgaan niet verplicht een schriftelijke machtiging te verlangen. Besluit op voorgeschreven wijze bekendgemaakt bij toezending aan gemachtigde. Geen adreswijziging gezonden. (Ede)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 maart 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Ede (hierna: het college) aan appellant de plicht opgelegd tot herplanting van 23 bomen.
AnnotatorW.P. Adriaanse
Pagina384-386
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB6318
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-02-2008, 200607555/1
CiteertitelGst. 2008, 80
SamenvattingPassende beoordeling bij een NB-wet 1998 vergunning voor mosselvisserij onvoldoende gemotiveerd. (Staat der Nederlanden)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 mei 2006 heeft verweerder een vergunning verleend op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: de Nbw 1998) voor het opvissen van 150.000 mosselton (hierna: mton) mosselen in visbare hoeveelheden.
AnnotatorS.D.P. Kole
Pagina386-392
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC5266
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-04-2008, 200705758/1
CiteertitelGst. 2008, 81
SamenvattingWeigering bouwvergunning voor (legalisatie) dakkapel op achterdakvlak woningen. Last onder dwangsom. Geen persoonlijke uitnodiging voor vergadering welstandscommissie i.c. geen vernietigingsgrond. Licht-vergunningplichtig bouwwerk. Nu bouwwerk niet voldoet aan 'loketcriteria', diende welstandsoordeel ook op algemene welstandscriteria te worden gebaseerd. (eemnes)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 september 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Eemnes (hierna: het college) bouwvergunning geweigerd voor het plaatsen casu quo legaliseren van een dakkapel op het achterdakvlak van de woningen [locatie 1] en [locatie 2].
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina392-394
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC9588
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-04-2008, 200706636/1
CiteertitelGst. 2008, 82
SamenvattingPlanschade. Appellant was ten tijde van indienen verzoek eigenaar van de woning en derhalve wel belanghebbende bij besluit van college. Geen eigenaar op peildatum. Geen vergoeding planschade. (Heusden)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 mei 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Heusden (hierna: het college) een verzoek om vergoeding van planschade van [appellant] afgewezen.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina395-397
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC9617
Artikel aanvragenVia Praktizijn