SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid
Datum 24-07-2008
Aflevering 6
RubriekDeze maand
TitelDe commissie Bakker - Een preadvies, voor de bakker?
CiteertitelSMA 2008, p. 255
SamenvattingAls SMA via internet verscheen, zou ik heet van de naald kunnen reageren op het Rapport van de Commissie Bakker, zoals dat - naar verwachting - medio juni is verschenen, waarin zij komt met haar aanbevelingen om de wrking van de arbeidsmarkt te verbeteren en (mogelijkerwijze) het arbeidsrecht te herzien. Taak van de Commissie is zodanige listen te verzinnen dat in 2016 80% van de beroepsbevolking aan het werk is. Maar SMA is nog een 'papieren' tijdschrift. Nu ik dit schrijf - begin mei - kan ik alleen nog maar gissen naar wat de Commissie aan nieuws oplevert rond de tijd dat het juninummer van SMA verschijnt.
Auteur(s)W.G.M. Plessen
Pagina255-256
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEnige tegenwind voor de westenwind? Over een op onderdelen verdeeld SER-advies over de rol van de werknemer in de onderneming
CiteertitelSMA 2008, p. 257
SamenvattingOp 15 februari 2008 heeft de SER een advies uitgebracht onder de naam 'Evenwichtig Ondernemingsbestuur'. Hiermee reageert de SER op de adviesaanvraag van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de vraag of de positie van werknemers in ondernemingen versterking behoeft. Achtergrond van de adviesaanvraag is de opkomst van fenomenen als hedgefondsen en private equity partijen. Dit heeft geleid tot de vraag bij de regering of het beoogde evenwicht in het Nederlandse systeem van corporate governance wel in alle opzichten gerealiseerd wordt. Hierover is door de Commissie Frijns een advies uitgebracht.
Auteur(s)L.C.J. Sprengers
Pagina257-265
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOmwegen naar werk
CiteertitelSMA 2008, p. 267
SamenvattingSamenwerking in de uitvoering van sociale zekerheid en re´ntegratie staat al ruim tien jaar op de politieke agenda. De fusie van van UWV en CWI per 1 januari 2009 is hiervan het meest recente voorbeeld. De vraag is echter wat samenwerking bijdraagt aan het oplossen van de problemen van werkzoekenden en werkgevers. Leidt de samenwerking inderdaad tot minder omwegen naar werk?
Auteur(s)N.M. van Gestel
Pagina267-273
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken - Recensies
TitelG.J. Vonk, Recht op sociale zekerheid. Van identiteitscrisis naar hernieuwd zelfvertrouwen
CiteertitelSMA 2008, p. 278
Auteur(s)F.J.L. Pennings
Pagina278-279
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken - Recensies
TitelChristian Welz, The European social dialogue under articles 138 and 139 of the EC Treaty, actors, processes, outcomes
CiteertitelSMA 2008, p. 280
Auteur(s)E.J.A. Franssen
Pagina280-283
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken - Recensies
TitelAntoine Jacobs en Frans Pennings (red.), Een inspirerende Fase in het sociaal recht
CiteertitelSMA 2008, p. 283
Auteur(s)A.M. Luttmer-Kat
Pagina283-285
Artikel aanvragenVia Praktizijn