Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht
Datum 28-07-2008
Aflevering 6
RubriekTer Visie
TitelHet kabinet en de rechtsverhouding van de bestuurder
CiteertitelSR 2008, 38
SamenvattingOp 18 maart 2008 publiceerde het Ministerie van Justitie een concept-wetsvoorstel tot aanpassing van het bestuur en het toezicht in NV's en BV's. Het voorontwerp introduceert de mogelijkheid om in plaats van het bestaande model van bestuur en toezicht verspreid over twee organen (het two-tier model) een bestuurssysteem te keizen waarbij algemene en uitvoerende bestuurders deel uitmaken van één orgaan (one-tier model). Daarnaast komt het voorontwerp met het voorstel de rechtsverhouding met de bestuurder niet langer aan te merken als een arbeidsovereenkomst en de bestuurder, tenzij de statuten een andere termijn voorschrijven, te benoemen voor de duur van (telkens) ten hoogste vier jaren.
Auteur(s)L.G. Verburg
Pagina171-172
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe bescherming van de werknemer bij voortzetting van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
CiteertitelSR 2008, 39
SamenvattingEr zijn inmiddels bijna tien jaar verstreken sinds de Wet Flexibiliteit en zekerheid werd vastgesteld. In onderstaande bijdrage onderzoekt de auteur hoe in deze periode de bescherming van de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zich heeft ontwikkeld. Zij behandelt hierbij zowel Europese regelgeving en rechtspraak als Nederlandse rechtspraak. Ook besteedt zij aandacht aan de door het kabinet voorgestelde wetswijzigingen ter verbetering van de positie van de tijdelijke werknemer en de reacties daarop van werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers. Overeenstemming over wetwijziging is nog niet bereikt.
Auteur(s)D.J.B de Wolff
Pagina173-179
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEuropese ondernemingsraad: meer macht? Herziening EOR-richtlijn in aantocht
CiteertitelSR 2008, 40
SamenvattingMet een stevige wetgevende hand wil de Europese Commissie de Europese ondernemingsraad meer bevoegdheden geven om 'zijn rol volledig te kunnen spelen' op het Europese toneel. De herziening van de EOR-richtlijn 94/45/EG gaat verder dan gebruikelijk is. Er wordt nu een model-eor voorgesteld die informatie en consultatieprocedures effectief registreert op Europees en nationaal niveau. De vakbonden zijn uit de onderhandelingen met de werkgevers gestapt en kiezen voor een wettelijke herziening. Zij willen meer bevoegdheden voor de eor en voor zichzelf en vinden de Commissie aan hun zijde. De werkgevers vinden terecht dat een herziening van de EOR-richtlijn zijn grondslag moet vinden in de Europese dialoog. De Commissie onderkent onvoldoende het belang dat de autonomie van de partners in de onderneming heeft voor het effectief functioneren van de eor op Europees niveau.
Auteur(s)J.J.M. Lamers
Pagina180-185
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 18-04-2008, C06/334HR
CiteertitelSR 2008, 41
SamenvattingCollectieve arbeidsovereenkomst (cao), uitleg.
Samenvatting (Bron)Verbintenissenrecht. Beroepsaansprakelijkheid advocaat wegens beroepsfout door te verzuimen tijdig het juiste rechtsmiddel in te stellen, maatstaf; arbeidsgeschil over een aanvulling op WAO-uitkering, uitleg van algemeen verbindend verklaarde CAO, maatstaf.
AnnotatorJ.J.M. de Laat
Pagina186-189
UitspraakECLI:NL:HR:2008:BC7407
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 14-03-2008, C06/278HR
CiteertitelSR 2008, 42
SamenvattingZiekte. Loondoorbetalingsverplichting.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Contractuele beperking van aanvulling op wettelijke minimumuitkering bij arbeidsongeschiktheid, in verband met buiten de werksfeer liggende gedragingen of activiteiten van de werknemer, zonder dat sprake is van opzet werknemer is niet in strijd met art. 7:629 BW; uitleg CAO.
AnnotatorC.J. Frikkee
Pagina189-191
UitspraakECLI:NL:HR:2008:BC6699
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Europees recht
TitelHof van Justitie EG, 03-04-2008, C-346/06
CiteertitelSR 2008, 43
SamenvattingSociale bepalingen bij overheidsaanbesteding in strijd met vrij verkeer van diensten.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 3 april 2008.#Dirk Ruffert tegen Land Niedersachsen.#Verzoek om een prejudiciele beslissing: Oberlandesgericht Celle - Duitsland.#Artikel 49 EG - Vrij verrichten van diensten - Beperkingen - Richtlijn 96/71/EG - Terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten - Procedures voor plaatsen van overheidsopdrachten voor uitvoering van werken - Sociale bescherming van werknemers.#Zaak C-346/06.
AnnotatorA.G. Veldman
Pagina192-194
UitspraakECLI:EU:C:2008:189
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Medezeggenschapsrecht
TitelRechtbank Arnhem, 29-11-2007, ---
CiteertitelSR 2008, 44
SamenvattingAdviesrecht, kostendeskundige.
AnnotatorL.C.J. Sprengers
Pagina194-199
Artikel aanvragenVia Praktizijn