Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 08-08-2008
Aflevering 11
RubriekActualiteiten
TitelMarc Loth: 'Publiek belang moet factor zijn in afweging van advocaat'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 11, p. 430
SamenvattingEen minder conservatieve opstelling tegenover de vernieuwing van de Advocatenwet en wat meer rekening houden met het publieke belang, zouden Orde en advocaat niet misstaan, aldus Marc Loth, Rotterdams rechtswetenschapper.
Auteur(s)L. Hesselink
Pagina430-430
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelHet is gezegd
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 11, p. 430
Pagina430-432
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelRicht de pijlen op de accountant; Open brief van de subcommissie Toegang tot het recht
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 11, p. 431
SamenvattingDe discussie over de toegang tot het recht is een permanente. Deze behoeft daarom onze voortdurende aandacht, vooral bij dreigende ontsporingen. Zijn advocaten te duur? Dat is een vraag die ten onrechte in de discussie blijft terugkeren. Onderzoek daarnaar, zoals onlangs te snel door onze deken werd aangekondigd, is misplaatst. Qui s'excuse, s'accuse.
Auteur(s)M. Kaaks
Pagina431-431
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelAgenda
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 11, p. 432
SamenvattingVragen over Nederlands register gerechtelijk deskundigen - Congres Europees familierecht - Diversiteitscongres.
Pagina432-432
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVervolgde advocaten
TitelDe afgezette Pakistaanse rechters
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 11, p. 432
SamenvattingDe bekende advocate en voorzitter van de Pakistaanse Mensenrechtencommissie, Asma Jahangir, was onlangs in Nederland. Advocaten voor Advocaten (L4L) sprak met haar over de huidige situatie in Pakistan.
Pagina432-432
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelNaar een werledwijd uniform effectenrecht
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 11, p. 433
SamenvattingVolgens Mark Bergman, Amerikaans specialist in bank- en effectenrecht die ook werkte in Londen en Parijs, zal het internationale effectenrecht van vandaag er over twee jaar niet meer zijn. De nabije toekomst van een mondialiserend specialisme.
Auteur(s)S. Bloemink
Pagina433-434
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelOrdenieuws
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 11, p. 434
SamenvattingDebat Vakbekwaamheid - Sonja Boekmanprijs voor effectief diversiteitsbeleid - Leidraad Bewerkelijke zaken - Cursuswijzer VSO/PO wordt digitale uitgave.
Pagina434-435
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVan de deken
TitelHeld van de rechtsstaat! (2)
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 11, p. 435
SamenvattingGeen vraagteken dus, hoewel een gewaarde confrčre mij mailde: 'Held? Wij zijn inmiddels de zot van de rechtsstaat.'
Auteur(s)W. Bekkers
Pagina435-435
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBrieven
TitelHerijking 'redelijke termijn'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 11, p. 437
Auteur(s)J. Schukking
Pagina437-437
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBurgerlijk procesrecht
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 11, p. 439
SamenvattingIn dit nummer het tweede deel van het jaarlijkse overzicht, met aan het eind nieuwe wetgeving en literatuur.
Auteur(s)H. Bast , R. Hendrikse , L. Rammeloo , S. Zum Vörde Sive Vörding
Pagina439-447
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMoordkuil
TitelHoge tarieven: de deken snapt het niet
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 11, p. 449
SamenvattingDe deken lijkt mij een aardige man. Een beschaafd mens ook. Niet voor niets zijn de gedragsregels en de confraternele verhoudingen stokpaardjes van hem. Maar hij doet mij in toenemende mate denken aan een kleuterjuffrouw die zo bezig is met het handhaven van de orde op het schoolplein, dat ze niet door heeft dat achter haar de school in brand staat.
Auteur(s)R. Mans
Pagina449-449
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe rechter policet wet degelijk; handhaving integriteit strafrechtelijk systeem
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 11, p. 450
SamenvattingRuim twee jaar geleden schreef Sander Janssen dat de rechter steeds minder vaak onrechtmatig overheidsoptreden afstrafte. Maar terugblikkend blijkt de feitenrechter in 2007 de teugels behoorlijk te hebben aangehaald, wanneer de integriteit van het rechtssysteem in het geding is. Een overzicht van de opmerkelijkste uitspraken.
Auteur(s)Sj. Janssen
Pagina450-453
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRecensie
TitelF.A.W. Bannier, W.L.J.M. Duijst, N.A.M.E.C. Fanoy, A.P.H. Meijers, J.M. Tempelaar, Beroepsgeheim en verschoningsrecht; handboek voor de advocaat, medisch hulpverlener, notaris en geestelijke
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 11, p. 455
Auteur(s)P.W. Eysten
Pagina455-455
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelTekst en uitleg. Interpretatie van commerciële contracten
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 11, p. 456
SamenvattingIn hoeverre mogen de woorden van een contract geacht worden te verwijzen naar de gemeenschappelijke bedoeling van partijen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst? Bij commerciële contracten lijkt de Hoge Raad de laatste tijd het belang van de tekst te benadrukken, maar de 'redelijke partijbedoeling van de Haviltex-maatstaf heeft zeker niet afgedaan. De advocaat manoeuvreert tussen formuleren en adviseren.
Auteur(s)R.F. Hofstede
Pagina456-459
LinkVolledige tekst artikel (budh.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechter schrijft terug
TitelDuiding van dossier
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 11, p. 461
SamenvattingEen dossier een geschiedwerk, een verslag van bluffen en paaien, van kleinzieligheid en het grote gebaar. Er wordt schriftelijk bevestigd, en er wordt akte gevraagd. Er wordt vastgesteld dat iets weggehouden is, doorgaans met spijt, en er worden stukken toegezonden, uitdrukkelijk ter toevoeging.
Auteur(s)J. van der Does
Pagina461-461
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelZorgen voor morgen. Afschaffing procuraat per 1 september 2008
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 11, p. 462
SamenvattingDe afschaffing van het verplichte procuraat zal nog wel wat pijn doen. De praktijk vreest onzekerheid, ongelijkheid en kostbaarheid. Tenzij de gerechten ontvangstbevestigingen en uitspraken aan advocaten zouden willen faxen.
Auteur(s)P. Bijlsma , W. Heemskerk
Pagina462-465
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOrde
TitelGeschillencommissie Advocatuur, 02-10-2007, ADV07-0038
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 11, p. 474
SamenvattingDe advocaat die rechtsbijstand heeft verleend aan meerdere partijen ter zake van een overeenkomst staat niet vrij om één der partijen vervolgens bij te staan in een geschil over de nakoming van die overeenkomst. Ook de schijn dat sprake kan zijn van belangenverstrengeling dient een redelijk handelend advocaat te vermijden.
Pagina474-476
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelHof van Discipline, 12-02-2007, 4602
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 11, p. 478
SamenvattingGeheimhoudingsplicht van de advocaat.
Pagina478-479
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van Discipline Amsterdam, 12-02-2007, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 11, p. 479
SamenvattingHet past een advocaat distantie in acht te nemen van zijdens zijn cliënte afkomstige mededelingen betreffende niet-vaststaande feiten in het kader van een echtscheidingsprocedure waarin emoties hoog kunnen oplopen.
Pagina479-480
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van Discipline 's-Gravenhage, 12-02-2007, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2008, nr. 11, p. 480
SamenvattingEen curator of één van zijn kantoorgenoten mag in het algemeen niet tevens als advocaat van een gefailleerde optreden. De reden daarvoor is dat in het geval van een faillissement de kans zo groot is dat er sprake is, of kan zijn van tegenstrijdige belangen, dat een advocaat zich hiervan dient te onthouden. Die reden doet zich niet zo absoluut voor wanneer een advocaat als bewindvoerder optreed in de zin van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). In dat geval zal van geval tot geval moeten worden bezien of sprake is of kan zijn van tegenstrijdige belangen.
Pagina480-483
Artikel aanvragenVia Praktizijn