SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid
Datum 14-08-2008
Aflevering 7/8
RubriekDeze maand
TitelWerkzekerheid voor iedereen
CiteertitelSMA 2008, p. 291
SamenvattingHet onlangs verschenen rapport van de Commissie Arbeidsparticipatie (de Commissie-Bakker) biedt een verfrissende kijk van onafhankelijke deskundigen op een aantal sociaalpolitieke kwesties waarover de politieke discussie dreigde te verschralen tot een keuze tussen 'weg met' en 'handen af'. De voorstellen betreffen het functioneren van de arbeidsmarkt in samenhang met sociaalrechtelijke arrangementen inzake re-integratie, sociale zekerheid en (tussen neus en lippen) ontslagbescherming. Ook aan de bijzondere problemen van langdurig werklozen en de positie van het midden- en kleinbedrijf wordt aandacht besteed. Uit arbeidsrechtelijk oogpunt vind ik vooral interessant de voorstellen betreffende het persoonlijk werkbudget, de herplaatsingsprocedure gedurende een transferperiode en de visie op een doelmatige ontslagbescherming, gepresenteerd in het hoofdstuk 'Werkzekerheid voor iedereen'.
Auteur(s)T. van Peijpe
Pagina291-292
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelModernisering van de sociale zekerheid: ouderschapsverlof tussen efficiŽntie en rechtvaardigheid
CiteertitelSMA 2008, p. 293
SamenvattingHet onderzoek naar de hervorming van de verzorgingsstaat richt zich de laatste jaren vooral op het vraagstuk van modernisering. Het huidige socialezekerheidsstelsel zou onvoldoende aansluiten op de veranderende maatschappelijke werkelijkheid (De Mooij 2006; Teulings e.a. 1997). Een belangrijke verandering is de opkomst van het adult worker model. Met deze term wordt verwezen naar een samenlevingsvorm waarin iedere volwassene naar vermogen op de arbeidsmarkt participeert en economisch zelfstandig is (Lewis 2001). In deze samenleving is de kleinste organisatorische eenheid niet langer het gezin, maar het individu dat werkt, zorgt en leert (Plantenga 2007).
Auteur(s)I. Koopmans , J. Plantenga
Pagina293-302
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelTaakafsplitsing en banen voor laaggeschoolden - werkgevers aan zet
CiteertitelSMA 2008, p. 303
SamenvattingDe inzet van laagopgeleiden is vooral een kwestie van passen en meten. Tal van werkgevers zijn in principe bereid functies zodanig aan te passen dat ze ook kansen bieden voor laagopgeleiden. In de praktijk blijkt de inzet van werknemers zonder startkwalificatie echter tot veel problemen te leiden. Wat helpt, zijn arrangementen die 'het gedoe' voor werkgevers verminderen, bijvoorbeeld door hen de verantwoordelijkheid voor de scholing of begeleiding van laagopgeleiden uit handen te nemen.
Auteur(s)A.A. Roman , J.J. Schippers
Pagina303-312
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEen uitkering voor zwangere zelfstandigen: formele of materiŽle gelijkheid
CiteertitelSMA 2008, p. 313
SamenvattingNa een recente uitspraak van de Rechtbank Utrecht in een procedure tegen een particuliere verzekeraar, kan voorlopig vastgesteld worden dat zelfstandig werkende vrouwen het risico van zwangerschap en bevalling niet afdoende kunnen verzekeren op de private markt. In dit artikel wordt betoogd dat de voor zwangere zelfstandigen ongunstige jurisprudentie mede veroorzaakt wordt door een materiŽle uitleg van het gelijkebehandelingsrecht. De problemen met de particuliere verzekering blijken niet geheel te worden weggenomen door de nieuwe publiekrechtelijke zwangerschaps- en bevallingsuitkering. De conclusie is dat de biologische ongelijkheid tussen vrouwen en mannen blijft doorwerken in een ongelijke concurrentiepositie tussen zelfstandig werkende vrouwen en mannen.
Auteur(s)A. Eleveld
Pagina313-317
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLievelingsuitspraak
TitelDe Schelde-arresten en het recht op loon
CiteertitelSMA 2008, p. 318
SamenvattingBij het verzoek een commentaar naar aanleiding van mijn lievelingsuitspraak te schrijven, hoefde ik niet lang na te denken. Dat werden de arresten Meijer/De Schelde en Wielemaker/De Schelde. De arresten handelen over de vraag of werkwilligen recht op doorbetaling van loon hebben wanneer als gevolg van een collectieve actie niet kan worden gewerkt.
Auteur(s)W.A. Zondag
Pagina318-323
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken - Recensies
TitelA. Azimi, Open norm als maatwerk? De communicatieve benadering toegepast op de Arbeidsomstandighedenwet 1998
CiteertitelSMA 2008, p. 329
Auteur(s)J.R. Popma
Pagina329-331
Artikel aanvragenVia Praktizijn