Bijblad Industrlële Eigendom

Uitgever Octrooicentrum Nederland
Tijdschrift Bijblad Industrlële Eigendom
Datum 18-08-2008
Aflevering 6/7
RubriekArtikelen
TitelWat moet de Nederlandse octrooirechter doen bij een GAT/LuK verweer?
SamenvattingHet arrest van het Hof van Justitie (HvJ) in de zaak GAT/LuK heeft ruime aandacht gekregen. Een onderwerp van discussie was met name de vraag naar de praktische uitwerking van de regel die het HvJ formuleerde. Wat moet een rechter die word aangezocht te oordelen over inbreuk op een buitenlands (deel van een Europees) octrooi doen wanneer de vermeende inbreukmaker de geldigheid van het ingeroepen buitenlandse octrooirecht betwist (een 'GAT/LuK verweer')? Op 30 november 2007 heeft de Hoge Raad in Roche/Primus II een toepassing gegeven aan het oordeel van het HvJ in GAT/LuK.
Auteur(s)D. de Lange
Pagina231-233
LinkVolledige tekst artikel (ie-forum.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Octrooirecht
TitelHoge Raad, 30-11-2007, C02/228HR en C02/280HR
SamenvattingDoor het HvJEG voor art. 6, lid 1 EEX-Verdrag en art. 6, lid 1 EVEX geformuleerde eis van samenhang geldt niet voor het in deze zaak nog van toepassing zijnde art. 126, lid 7 (oud), ongeacht of gedaagde inbreuk op het Nederlandse deel of op een buitenlands deel van het Europese octrooi wordt verweten.

(Roche Nederland e.a. / F.J. Primus e.a.).
Samenvatting (Bron)Europees octrooi; grensoverschrijdend inbreukverbod bij verweerders in en buiten EEX-gebied; vervolg op HR 19 december 2003, RvdW 2004, 10 en HvJEG 13 juli 2006, zaak nr. C-539/03. Internationale bevoegdheid; toepassing art. 6 sub 1 EEX-Verdrag/EVEX, eis van samenhang; exclusieve bevoegdheid art. 16.4 EEX-Verdrag/EVEX, reikwijdte; gevolgen inroepen nietigheid; gedeeltelijke onbevoegdverklaring, HR doet zelf zaak af.
Pagina234-240
UitspraakECLI:NL:HR:2007:BA9608
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Octrooirecht
TitelRaad van State, 27-02-2008, 200705155/1
SamenvattingGeen grond voor door appellanten voorgestane beperkte uitleg van begrip 'rechtsvorderingen het octrooi betreffende' in art. 31, lid 2 Row '95; tekst van deze bepaling is duidelijk; dagvaarding tot nietigverklaring is een rechtsvordering het octrooi betreffend.

(Hollandse Beton Groep e.a. / Octrooicentrum Nederland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 februari 2006 heeft het Bureau voor de industriële eigendom, dat de naam Octrooicentrum Nederland voert (hierna: OCN) afwijzend besloten op het verzoek van [appellanten] om inschrijving in het octrooiregister van een akte van gedeeltelijke afstand van het octrooi NL 1016026 voor een "werkwijze voor het aanbrengen van een verharding alsmede verharding" (hierna: het octrooi).
Pagina240-240
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BC5238
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Octrooirecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 25-10-2006, 05-436
SamenvattingBestreden octrooi laat open hoe de verbinding tussen koker en ring moet gebeuren; het kan ook op de manier zoals in de anticipatie afgebeeld; niet aannemelijk dat afbeelding anders moet worden begrepen; anticipatie neemt de nieuwheid van het octrooi niet weg.

(Bluewater Energy Services e.a. / Single Buoy Moorings e.a.).
Pagina241-243
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelHof van Justitie EG, 25-01-2007, C‑321/03
Samenvatting(transparante stofzuigerbak).

Merkaanvraag in hoofdgeding heeft geen betrekking op specifiek type transparante verzamelbak die deel uitmaakt van buitenkant van een stofzuiger, maar op algemene en abstracte wijze op alle denkbare vormen van een dergelijke verzamelbak; Dyson kan niet aanvoeren dat voorwerp van haar merkaanvraag in het hoofdgeding visueel waarneembaar is; grafische voorstellingen in de aanvraag kunnen niet gelijk worden gesteld aan het voorwerp van de aanvraag aangezien zij enkel voorbeelden daarvan zijn; voorwerp van de merkaanvraag niet meer dan een eigenschap van de betrokken waar en geen 'teken' in de zin van art. 2 Mrl.

(Dyson / Registrar of Trade Marks)
AnnotatorD.J.G. Visser
Pagina243-259
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 08-11-2007, ---
SamenvattingVoldoende aannemelijk dat het relevante publiek een verband legt tussen het bekende merk van Adidas en het twee-strepenteken van Scapa, wat volstaat voor het aannemen van overeenstemming; aangebrachte maar weinig opvallende Scapa-beeldmerk maakt dit anders; publiek ervaart de strepen als een merk; strepengebruik niet als louter decoratief te beschouwen.

(M.J.R. Retail e.a. / Adidas-Salomon)
Pagina260-265
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelHoge Raad, 11-01-2008, C06/015HR
SamenvattingZonder nadere toelichting valt niet in te zien waarom de omstandigheden, waarop Hugo Boss zich in de feitelijke instanties heeft beroepen, niet kunnen worden aangemerkt als liggende buiten de macht van Hugo Boss en als niet behorende tot haar normale ondernemersrisico; noch valt in te zien waarom die het gebruik van de merken niet zo bezwaarlijk maken dat dat gebruik, naar in het economisch verkeer gebruikelijke maatstaven, niet van haar kan worden verwacht.

(Hugo Boss / Reemtsma Cigarettenfabriken).
Samenvatting (Bron)Merkenrecht. Vervallenverklaring van merkrechten Hugo Boss wegens uitblijven van normaal gebruik gedurende een onafgebroken tijdvak van vijf jaar (non-usus); ‘geldige reden’ als bedoeld in art. 5 lid 2 BMW, art. 2.26 lid 2 BVIE en art. 5 lid 3 (oud) BMW; richtlijnconforme uitleg; maatstaven voor periode tot en vanaf 1 januari 1993; verwijzingsinstructie.
Pagina265-273
UitspraakECLI:NL:HR:2008:BB5077
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Modelrecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 20-02-2007, ---
SamenvattingDe Aronde voortent wekt een andere algemene indruk dan het modeldepot van Bax; op zich was een voortent met ellips-vormige voorboog al bekend; bescherming van het model strekt zich niet uit tot toepassing van een dergelijke boog als zodanig.

(J.J.M. Bax / Fortex Caravanvoortenten e.a.)
Pagina273-275
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kwekersrecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 07-09-2007, ---
SamenvattingDat eiseres tevergeefs heeft geprobeerd elders de verhandeling van het ras Bambino tegen te houden, betekent niet dat zij een redelijke mogelijkheid had om haar recht m.b.t. de componenten uit te oefenen; door DNA-fingerprinten vastgestelde mate van gelijkenis van het genoom van gipskruid-rassen Million Stars en Bambino is aannemelijk dat het ene ras is verkregen door afleiding uit het andere; inbreukverbod uitdrukkelijk beperkt tot Nederland.

(Danziger 'Dan' Flower Farm / Biological Industries Plant Propogation e.a.)
AnnotatorJ.L.R.A. Huydecoper
Pagina275-280
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Onrechtmatige daad
TitelGerechtshof Arnhem, 11-09-2007, ---
SamenvattingMededeling dat men een verbeterd product levert, suggereert niet dat het eerder geleverde product inferieur was; mededeling dat het aantal klachten is afgenomen niet onnodig diffamerend en gaat de grenzen betamelijkheid in het maatschappelijk verkeer niet te buiten; mededeling dat doorverkopen van de van appellante afkomstige producten aan sancties onderhevig en strafbaar zijn, niet onrechtmatig; geen verwarringsgevaar.

(Richard Chambers / D.A.T. Group International)
AnnotatorJ.L.R.A. Huydecoper
Pagina280-284
Artikel aanvragenVia Praktizijn