Loonzaken

Uitgever Sdu
Tijdschrift Loonzaken
Datum 09-09-2008
Aflevering 7
RubriekRedactioneel
TitelPolitieke wetgeving
SamenvattingDe laatste tijd wordt er wetgeving voorgesteld die slechts voor een zeer kleine groep van personen is bedoeld, maar door de wijze waarop de voorstellen of wetteksten zijn geformuleerd een veel grotere groep personen raakt. Denk bijvoorbeeld aan het wetsvoorstel Belastingheffing over excessieve beloningsbestanddelen, de dga die in de loonbelasting blijft en de invoering van een inlenersaansprakelijkheid voor lonen.
Auteur(s)J. Raaijmakers
Pagina3-3
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLoonbelasting
TitelTerbeschikkingstelling is geen aanneming van werk
SamenvattingEen fictieve vaste inrichting leidt tot inhoudingsplicht bij terbeschikkingstelling van buitenlandse werknemers die werkzaamheden in Nederland verrichten. Hof Den Bosch deed begin dit jaar uitspraak in het geschil tussen de Belastingdienst en een Belgisch bouwbedrijf. Dit geschil splitste zich toe op de vraag of de werkzaamheden als aanneming van werk kwalificeerden of als het terbeschikking stellen van arbeidskrachten.
Auteur(s)M. Schoenmakers
Pagina6-6
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAdvies
TitelOntslag wegens ziekte
SamenvattingEen medewerker is zeer regelmatig ziek. Dit kost het bedrijf niet alleen geld, het leidt ook tot problemen bij de inroostering en de stemming onder de collega's die het werk moeten overnemen wordt met de dag negatiever. Het liefst zou u hem daarom willen ontslaan. Hoe oordelen rechters in dit soort gevallen?
Auteur(s)G. van Wankum
Pagina7-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSociale zekerheid
TitelInlener ook voor loon aansprakelijk?
SamenvattingIn het kader van flankerend beleid wordt door de vakbeweging al enkele jaren gepleit voor de invoering van een inlenersaansprakelijkheid voor loonuitbetaling. De bewindslieden van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stonden hier tot voor kort afwijzend tegenover. Vlak voor de zomer gaat de minister echter om en meldt hij de Kamer niet afwijzend te staan tegenover het voorstel om inleners die zaken doen met niet-gecertificeerde uitzendbureaus aansprakelijk te stellen voor loonbelasting.
Auteur(s)J.H.P.M. Raaijmakers
Pagina8-9
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLoonbelasting
TitelFiscaal gejojo met de dga
SamenvattingDe directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft een bijzondere positie. Civielrechtelijk is hij werknemer van zijn bv, fiscaalrechtelijk ook. Hij is fiscaal slechts fictief werknemer als hij geen of te weinig loon geniet. Voor de werknemersverzekeringen is hij echter geen werknemer. De laatste tijd oppert de wetgever plannen om de dga uit de loonbelasting over te hevelen naar de inkomstenbelasting. Gezien de vele problemen die dit oplevert is hier weer van afgezien.
Auteur(s)E. van Waaijen
Pagina10-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSociale zekerheid
TitelBeleid over de flanken
SamenvattingOp 1 mei 2004 is de Europese Unie uitgebreid met tien nieuwe lidstaten. Nederland heeft ten aanzien van acht van de nieuwe lidstaten gebruik gemaakt van haar recht om ten aanzien van het vrije verkeer van werknemers een overgangsregeling te treffen. Flankerend beleid moest daarnaast misstanden tegengaan. Vlak voor de zomer stuurde de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een evaluatie van dit beleid naar de Tweede Kamer.
Auteur(s)J.H.P.M. Raaijmakers
Pagina12-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLoonbelasting
TitelKans op beloning
SamenvattingWerkgevers kunnen werknemers op verschillende manieren belonen. Sommige werkgevers betalen bijvoorbeeld naast het reguliere salaris een dertiende maand, een bonus of een winstdeling. Andere werkgevers stellen een leaseauto ter beschikking of dragen bij aan de kosten voor de zorgverzekering. Een alternatief is het verloten van prijzen onder werknemers.
Auteur(s)V.G. Oostveen
Pagina14-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekChecklist
TitelHoe waterdicht is uw arbeidsovereenkomst?
SamenvattingHet komt opvallend vaak voor dat een werkgever bij een geschil omtrent arbeisvoorwaarden met een werknemer geen schriftelijke afspraken kan tonen. Gevraagd naar de arbeidsovereenkomst is het antwoord vaak, 'ja die moet ik nog wel ergens hebben liggen...'. Dat maakt het voor de advocaat moeilijk te adviseren in het geschil, immers de arbeidsovereenkomst is, naast een eventueel geldende cao, het belangrijkste document om te bepalen welke afspraken partijen nu eigenlijk hebben gemaakt.
Auteur(s)D.R. Later
Pagina16-17
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSociale zekerheid
TitelSporen naar de toekomst
SamenvattingDe introductie van een Werkverzekering, een geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd en fiscalisering van de AOW zijn enkele in het oog springende voorstellen in het advies dat de Commissie Bakker op 16 juni 2008 heeft gepubliceerd. Het advies omvat in totaal 42 voorstellen om de arbeidsparticipatie en de arbeidsproductiviteit te verbeteren.
Auteur(s)T. Homan , R.B.J. Mijnen
Pagina18-21
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersoneel
TitelDe positie van de statutair bestuurder
SamenvattingThans doet een concept wetsvoorstel de ronde in verband met de aanpassing van regels over het bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen. Onderdeel van dit concept wetsvoorstel is dat de rechtsbetrekking tussen de statutair bestuurder en de vennootschap niet meer wordt aangemerkt als een arbeidsovereenkomst. Wat betekent dit voor de praktijk.
Auteur(s)M.W.A.M. van Kempen
Pagina22-23
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersoneel
TitelLet op met ontslag tijdens proeftijd
SamenvattingIn de meeste arbeidsovereenkomsten is een proeftijdbeding opgenomen, zodat werkgever en werknemer de kans krijgen elkaar 'uit te proberen'. Gedurende en zelfs vr de proeftijd kunnen beide partijen de arbeidsovereenkomst op ieder moment opzeggen. Daarop zijn twee uitzonderingen: de opzegging mag geen discriminatie opleveren en niet in strijd zijn met het goed werkgever- of werknemerschap. Maar let op: aan een ontslag vr of tijdens de proeftijd kunnen grote (financile) risico's verbonden zijn.
Auteur(s)R.A. Jongerius
Pagina24-25
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersoneel
TitelWeigering nieuwe arbeidsvoorwaarden
SamenvattingTijdens een lopend dienstverband is het mogelijk dat de werkgever nieuwe arbeidsvoorwaarden wil doorvoeren. Een andere situatie is dat de werkgever bestaande arbeidsvoorwaarden wil aanpassen, zoals een concurrentiebeding. De vraag komt dan op of de werknemer de nieuwe arbeidsvoorwaarden moet accepteren.
Auteur(s)A.F. Bungener
Pagina26-26
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPensioenen
TitelDga in het bedrijfstakpensioenfonds
SamenvattingHet bedrijfstakpensioenfonds is bevoegd om deelnemers vrijwillig toe te laten die niet verplicht zijn deel te nemen in de regeling van het fonds. Veel dga's namen tot 1 januari 2006 dan ook vrijwillig deel in de vroegpensioenregelingen en VUT-regelingen van het Bedrijfstakpensioenfonds Bouw.
Auteur(s)H. van den Hurk
Pagina27-27
Artikel aanvragenVia Praktizijn