SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid
Datum 09-09-2008
Aflevering 9
RubriekDeze maand
TitelVan slimme en andere dingen: meer en langer werken door competente mensen
CiteertitelSMA 2008, p. 339
SamenvattingSlim is tegenwoordig in: slim en slimmer werken, slim bouwen, slimme verkeersoplossingen, slimmer verpakken, slim afslanken, slim financieren, slimme inzet van werknemers en slimme oplossingen voor van alles en nog wat. Kennis en verbeelding werken dan krachtig samen, vaak door buiten de geijkte paden te denken. Aan de zorgen om het milieu ontspringen momenteel veel slimme ideeŽn en sommige daarvan zetten een proces van innovatie in gang. In menig opzicht is de hoge olieprijs een zegen. [...] Maar ik wil het nu (juli/augustus 2008), misschien ten overvloede, hebben over het rapport van de Commissie Arbeidsparticipatie, beter bekend als de Commissie-Bakker.
Auteur(s)A.G. Nagelkerke
Pagina339-341
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelArbeidsmarktbeleid in het licht van de kredietcrisis: blijf positief
CiteertitelSMA 2008, p. 342
SamenvattingAl enige tijd staat het arbeidsmarktbeleid in het teken van bevordering van de arbeidsparticipatie. In 'flexicurity'-terminologie vervangt werkzekerheid hierbij de traditionele gerichtheid op baan- en inkomenszekerheid. Om de arbeidsmobiliteit (en zo de werkzekerheid) te verhogen vinden velen dat het ontslagstelsel moet worden omgevormd van een preventief naar een repressief stelsel en het socialezekerheidsstelsel van een vangnet (gericht op passieve inkomensbescherming door uitkeringen) naar een trampoline (gericht op actieve inkomensbescherming door re-integratiebevordering). Het eerste stuit tot nu toe op weerstand, met het tweede zijn we al een heel eind op weg. In deze bijdrage ga ik in op dit arbeidsmarktbeleid in het licht van de huidige kredietcrisis. Naar mijn mening noopt deze crisis tot hernieuwde aandacht voor inkomenszekerheid van werknemers, mede met het oog op hun rol als consument, (en veelal ook) eigenwoningbezitter en belegger.
Auteur(s)M.S. Houwerzijl
Pagina342-346
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelNieuwe tijden, nieuwe zekerheden?
CiteertitelSMA 2008, p. 347
SamenvattingOp 6 november van het vorig jaar werd door de SER stilgestaan bij het feit dat de Wet op de arbeidsovereenkomst honderd jaar bestond. Er bleek tijdens deze bijeenkomst veel waardering te bestaan voor het ingenieuze ontwerp van de wet, dat het tamelijk geruisloos absorberen van veel maatschappelijke veranderingen heeft mogelijk gemaakt. Met dank overigens aan de rechter voor zijn niet zelden creatieve rol.
Auteur(s)S. Klosse , A.C.J.M. Wilthagen
Pagina347-360
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVakantiedagen en 'anti-oppotregelingen'; een kwestie van uitleg (?)
CiteertitelSMA 2008, p. 361
SamenvattingKunnen werkgevers er voor zorgen dat werknemers voldoende vakantiedagen opnemen zodat het ontstaan van verlofstuwmeren voorkomen wordt? Deze vraag staat centraal in onderstaande bijdrage. De auteur gaat uitgebreid in op de achtergronden van de wijzigingen die in 2001 in de vakantiewetgeving werden doorgevoerd en op de ruimte die de huidige regeling partijen laat om af te wijken van het uitgangspunt dat de werknemer zijn vakantiedagen naar eigen wens opneemt. Aangezien het bij het bepalen van die ruimte vooral aankomt op de wijze waarop de wettekst wordt uitgelegd, besteedt de auteur eveneens aandacht aan de vraag of de rechter bij die uitleg aan bepaalde regels gebonden is.
Auteur(s)R.L. van Heusden
Pagina361-371
LinkVolledige tekst artikel (vanheusden-arbeidsrecht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelAnnotatie bij HR 14 september 2007, JAR 2007/250 (Hyatt / Dirksz)
CiteertitelSMA 2008, p. 372
SamenvattingWerkneemster Dirksz is sinds 1990 in dienst van Hyatt als serveerster in een hotelcasino op Aruba. De laatste jaren heeft Hyatt in het kader van een antidrugsbeleid verschillende 'Drug-Free Workplace Policy'-trainingen georganiseerd. Op deze trainingen is aan de werknemers medegedeeld dat Hyatt zou beginnen met at random drug-testing. Tevens is er tijdens deze trainingen op de mogelijkheid van ontslag gewezen indien de uitslag van de drugstest positief blijkt.
Auteur(s)G.C. Boot , I.J. de Laat
Pagina372-376
UitspraakECLI:NL:HR:2007:BA5802
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken - Recensies
TitelM.W. de Hoon, Conflictbeheersing bij opzegging
CiteertitelSMA 2008, p. 379
Auteur(s)M. Pel
Pagina379-381
Artikel aanvragenVia Praktizijn