Gemeentestem

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftGemeentestem
Datum16-12-2006
Aflevering7264
TitelRaad van State, 04-08-2006, 200604120/1 (met noot)
CiteertitelGst. 2006, 172
SamenvattingHabitatstoets, ontbreken significante gevolgen. Toetsing nadelige gevolgen vergunning, instandhoudingsdoelstellingen beschermd gebied.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 mei 2006 heeft verweerder aan Vereniging Natuurmonumenten een vergunning op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw) onder voorwaarden verleend voor het verminderen van de vossenstand ter bescherming van de purperreigers in het ingevolge artikel 10a van de Nbw beschermde gebied "Nieuwkoopse Plassen" gedurende de periode van 1 januari tot en met 31 augustus, zulks tot en met het jaar 2009.
AnnotatorS.D.P. Kole
Pagina679-682
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY5899