Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum20-12-2006
Aflevering10
RubriekArtikelen
TitelHet wetsvoorstel luchtkwaliteit nader beschouwd
CiteertitelM en R 2006/10, nr.
SamenvattingHet op 15 maart 2006 ingediende wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen), is op 24 oktober jongstleden door de Tweede Kamer aangenomen. In een thema-aflevering van dit tijdschrift is het wetsvoorstel al uitvoerig besproken. Een integrale bespreking van het voorstel blijft in deze bijdrage daarom achterwege. Doelstelling van de onderhavige bijdrage is om enkele specifieke onderdelen van het wetsvoorstel nader te belichten, waarbij een accent op de relatie met de ruimtelijke ordening wordt gelegd.
Auteur(s)S. Hillegers , T.E.P.A. Lam , A.G.A. Nijmeijer
Pagina597-605
Artikel aanvragenVia Praktizijn