Delikt en Delinkwent

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftDelikt en Delinkwent
Datum29-12-2006
Aflevering10
RubriekRechtspraak
TitelEen significante bijdrage aan openlijk geweld
CiteertitelDD 2006, 85
SamenvattingDe zaak van Anja Joos is in deze rubriek al eerder aan de orde geweest. De twee arresten die de Hoge Raad inmiddels op 20 juni 2006 (DD 85.6 en DD 85.7) in deze zaak heeft gewezen, vormen voor ons de aanleiding om nog eens nader in te gaan op de wijze waarop het in 2000 gewijzigde artikel 141 Sr (openlijke geweldpleging) in de rechtspraktijk wordt toegepast. Behalve de genoemde arresten bespreken wij daartoe ook een aantal andere uitspraken, die onder meer betrekking hebben op geweld door voetbalsupporters. Wij beginnen deze bijdrage met een terugblik op de totstandkoming van en de ontwikkelingen rond het gewijzigde artikel 141 Sr.
Auteur(s)J.M.W. Lindeman , E. Sikkema
Pagina1170-1188
Artikel aanvragenVia Praktizijn