Tijdschrift voor Agrarisch Recht

UitgeverDen Hollander
TijdschriftTijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum26-01-2007
Aflevering1
RubriekArtikelen
TitelWet geurhinder en veehouderij; de stand van zaken
CiteertitelAgr.r 2007, p. 19
SamenvattingMedio 2006 heb ik in dit tijdschrift het wetsvoorstel voor de Wet geurhinder en veehouderij (hierna: 'de wet') behandeld. Het wetsvoorstel is niet ongeschonden de Tweede Kamer doorgekomen. Op 3 oktober 2006 heeft de Eerste Kamer het geamendeerde wetsvoorstel aangenomen. De wet is op 7 november 2006 in het Staatsblad gepubliceerd en op 1 januari 2007 in werking getreden. In deze bijdrage zal ik kort stilstaan bij de door de Tweede Kamer aangebrachte wijzigingen. Alvorens ik hieraan toekom, zal ik hierna eerst het systeem van de Wet geurhinder en veehouderij kort uit de doeken doen. Voor een uitgebreide beschrijving verwijs ik naar mijn eerdere bijdrage.
Auteur(s)P.P.A. Bodden
Pagina19-21
Artikel aanvragenVia Praktizijn