Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum02-03-2007
Aflevering2
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 24-10-2006, 200606028/2 (met noot)
CiteertitelM en R 2007/2, nr. 24
SamenvattingRijksprojectbesluit gaswinning onder de Waddenzee; verzoek om voorlopige voorziening afgewezen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 april 2005 hebben de Minister van Economische Zaken, de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Minister van Verkeer en Waterstaat op grondslag van artikel 39a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: WRO) de rijksprojectenprocedure op projecten tot winning van gas onder de Waddenzee van toepassing verklaard en de Minister van Economische Zaken als projectminister aangewezen.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer , J. Verschuuren
Pagina129-132
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ1250