Delikt en Delinkwent

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftDelikt en Delinkwent
Datum12-03-2007
Aflevering3
RubriekPolitie
TitelParlement en wetgeving
CiteertitelDD 2007, 21
SamenvattingDe contouren van de nieuwe Politiewet zijn duidelijk: er komt één landelijke politieorganisatie met een eigen rechtspersoonlijkheid. De nieuwe politieorganisatie bestaat uit 25 regionale korpsen en een landelijk politiekorps. Aan de top van de nieuwe politieorganisatie staat een directieraad. De directieraad is verantwoordelijk voor de leiding en het beheer van de politieorganisatie (Vaststelling van een nieuwe Politiewet, Kamerstukken II 2006/07, 30880, nr. 1-4). Door de centralisatie van het beheer kan er effectiever gewerkt worden aan bijvoorbeeld de landelijke standaardisatie van de informatie- en communicatietechnologie bij de politie.
Auteur(s)T. Blom , P.C. Verloop
Pagina302-306
Artikel aanvragenVia Praktizijn