StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht

UitgeverBoom Juridische Uitgevers
TijdschriftStAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht
Datum09-03-2007
Aflevering1
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 04-10-2006, 200510531/1 (met noot)
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-24
SamenvattingReeds bij het bestemmingsplan dient te worden bezien of de met de wijzigingsbevoegdheden beoogde ontwikkeling in beginsel aanvaardbaar is. Er dient een afweging plaats te vinden van alle bij het gebruik van de gronden en opstallen betrokken belangen. Deze afweging omvat wat betreft natuurwaarden meer dan een globale toets aan de Flora- en faunawet.

(Deurne/bestemmingsplan 'Heiakker e.o./Noordrand').
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 april 2005 heeft de gemeenteraad van Deurne, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 april 2005, het bestemmingsplan "Heiakker e.o./Noordrand" vastgesteld.
AnnotatorT. Nijmeijer
Pagina65-67
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY9410