Tijdschrift voor Omgevingsrecht

UitgeverBoom Juridische Uitgevers
TijdschriftTijdschrift voor Omgevingsrecht
Datum30-03-2007
Aflevering1
RubriekJurisprudentie
TitelRecente rechtspraak HvJ inzake de MER-richtlijn
CiteertitelTO 2007, nr. 1, p. 21
SamenvattingIn deze jurisprudentiebespreking komt recente rechtspraak van het Hof van Justitie over de MER-richtlijn aan de orde. Het gaat om twee zaken uit november 2006, te weten zaak C-486/04 (Commissie/ItaliŽ) en zaak C-216/05 (Commissie/Ierland). Het arrest tegen Ierland gaat met name over de reikwijdte van de implementatieverplichtingen en de vrijheid die richtlijnen laten aan lidstaten om procedurele beperkingen vast te stellen. In de zaak tegen ItaliŽ draait het om de samenhang tussen verschillende milieurichtlijnen. Ook voor het wetgevingsproces in Nederland zijn deze uitspraken daarom relevant.
Auteur(s)B.A. Beijen
Pagina21-26
Artikel aanvragenVia Praktizijn