Gemeentestem

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftGemeentestem
Datum05-05-2007
Aflevering7273
TitelInvoering van de Wet ruimtelijke ordening (1)
CiteertitelGst. 2007, 57
SamenvattingOp 24 januari 2007 is wetsvoorstel 30938 aan de Tweede Kamer aangeboden. Het gaat om het wetsvoorstel dat moet leiden tot de aanpassing van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Het wetsvoorstel (verder Invoeringswet Wro te noemen) bevat tevens de regeling voor de overgang van de huidige Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) naar de Wro.
De omvang en complexiteit van de Invoeringswet Wro en de toegestane omvang van deze bijdrage maken een selectie van de te bespreken onderwerpen noodzakelijk.
Auteur(s)S. Hillegers , T.E.P.A. Lam , A.G.A. Nijmeijer
Pagina257-269
Artikel aanvragenVia Praktizijn