Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum11-05-2007
Aflevering4
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie EG, 14-09-2006, C-244/05 (met noot)
CiteertitelM en R 2007/4, nr. 38
SamenvattingBeschermingsverplichting voor nog niet aangewezen Habitatrichtlijn-gebieden.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 14 september 2006. # Bund Naturschutz in Bayern eV en anderen tegen Freistaat Bayern. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Bayerischer Verwaltungsgerichtshof - Duitsland. # Instandhouding van natuurlijke habitats en wilde flora en fauna - Richtlijn 92/43/EEG - Beschermingsregeling voor opneming van habitat in lijst van gebieden van communautair belang. # Zaak C-244/05.
AnnotatorJ. Verschuuren
Pagina234-237
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:EU:C:2006:579