Migrantenrecht

UitgeverStichting Migratierecht Nederland
TijdschriftMigrantenrecht
Datum04-06-2007
Aflevering5
RubriekArtikel
TitelToepasselijk recht en te verwachten erkenningsproblemen. Enkele opmerkingen in nationaal en Europees perspectief
CiteertitelMigrantenrecht 2007, nr 5, p. 193-206
SamenvattingIn een recente procedure voor de Hoge Raad (HR 15 september 2006) werd door eiseres in cassatie een prikkelend betoog gehouden over de manier waarop de Nederlandse rechter rekening had moeten houden met problemen die iemand kan ondervinden door een situatie van 'internationale disharmonie'. Het betrof in casu problemen die de vrouw zou ervaren door de omstandigheid dat haar in Nederland met toepassing van buitenlands (Marokkaans) recht uitgesproken echtscheiding in het land waarvan zij de nationaliteit bezit (Marokko) niet voor erkenning in aanmerking komt. In deze bijdrage komt aan de orde in hoeverre de rechter bij hantering van regels van toepasselijk recht moet anticiperen op problemen inzake erkenbaarheid. De problematiek wordt besproken in nationaal en Europees perspectief.
Auteur(s)V. van den Eeckhout
Pagina193-206
Artikel aanvragenVia Praktizijn