Bedrijfsjuridische Berichten

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftBedrijfsjuridische Berichten
Datum27-08-2007
Aflevering17
RubriekAansprakelijkheidsrecht
TitelHoge Raad, 22-12-2006, C05/188HR (met noot)
CiteertitelBb 2007, 51
SamenvattingBeperking van vergoeding door Staat van gehandicaptenvervoer niet onrechtmatig.
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige overheidsdaad. Geschil tussen gehandicapten(organisaties) en de Staat over de rechtmatigheid van de vervanging van het (vergoedings)systeem van bovenregionaal vervoer van chronisch zieken en gehandicapten onder de naam Traxxsysteem door het Valyssysteem; vormde de aanspraak op reductie van het taxitarief eigendom in de zin van art. 1 EP bij EVRM?; schending van in art. 8 EVRM bedoelde negatieve verplichting van de Staat zich van inbreuken op het betrokken grondrecht te onthouden of positieve verplichting aan (verdere) verwerkelijking van het in het geding zijnde grondrecht bij te dragen?, toetsingskader.
AnnotatorJ.J. Hoekstra
Pagina203-207
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AY8050