Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum05-09-2007
Aflevering7
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 16-05-2007, 200506286/1 (met noot)
CiteertitelM en R 2007/7, nr. 86
SamenvattingHet onderhavige reconstructieplan voorziet wat betreft verwevingsgebieden niet in een indeling van ruimte voor landbouw, wonen en recreatie. Dit is in ruimte voor landbouw, wonen en recreatie. Dit is in overeenstemming met artikel 1 van de Rwc waarin is bepaald dat onder verwevingsgebied wordt verstaan een ruimtelijk begrensd gedeelte van een reconstructiegebied gericht op verweving van landbouw, wonen en natuur, waar hervestiging of uitbreiding van de intensieve veehouderij mogelijk is, mits de ruimtelijke kwaliteit of functies van het gebied zich daar niet tegen verzetten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 april 2005, kenmerk PS 25/05 E, hebben verweerders op grond van de Reconstructiewet concentratiegebieden (hierna: de Rwc) onder meer het reconstructieplan "De Peel" vastgesteld.
AnnotatorF.A.G. Groothuijse , A.G.A. Nijmeijer
Pagina451-462
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA5222