Maandblad voor Vermogensrecht

UitgeverBoom Juridische Uitgevers
TijdschriftMaandblad voor Vermogensrecht
Datum26-09-2007
Aflevering9
TitelDwaling en het Weens Koopverdrag
CiteertitelMvV 2007, 195
SamenvattingNaar Nederlands recht heeft degene die onder invloed van dwaling een overeenkomst sluit het recht deze te vernietigen (art. 6:228 BW). Het Weens Koopverdrag ('CISG') ontbeert een regeling voor gevallen waarin koopovereenkomsten onder invloed van dwaling tot stand zijn gekomen. Betekent dit dat bij koopovereenkomsten waarop de CISG van toepassing is, een dwalingsactie naar nationaal recht toelaatbaar is? Of zijn dergelijke dwalingsacties volgens de CISG toch uitgesloten?
Auteur(s)M. Bijl , J.W. Bitter
Pagina195-200
Artikel aanvragenVia Praktizijn