Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum19-10-2007
Aflevering8
TitelDe onrechtmatige overheidsdaad in het voorontwerp schadevergoeding
CiteertitelNTB 2007, 38
Samenvatting'Op dit moment bestaan er vele, elkaar niet uitsluitende, wegen om schadevergoeding te verkrijgen wegens onrechtmatig overheidshandelen.' Zo schetst het onlangs gepubliceerde Voorontwerp van de Studiegroep Schadevergoeding bij rechtmatige en onrechtmatige overheidsdaad de problematische situatie in het huidige overheidsaansprakelijkheidsrecht. De door de Commissie voorgestelde aanpassingen van de Awb kunnen de situatie verbeteren, met name doordat de voorgestelde bevoegdheidsverdeling tussen de bestuursrechter en de burgerlijke rechter transparanter wordt en doordat de ongelukkige procesgang van het beroep tegen een zelfstandige schadebesluit wordt vervangen door een bestuursrechtelijke verzoekschriftprocedure.
Auteur(s)B.J. Schueler
Pagina287-297
Artikel aanvragenVia Praktizijn