Nederlands Juristenblad

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftNederlands Juristenblad
Datum02-11-2007
Aflevering39
RubriekPraktijk
TitelInbesteden en samenwerking tussen overheden; Het arrest Asemfo tegen Tragsa en de verdere invulling van de voorwaarden voor legitiem quasi-inbesteden
CiteertitelNJB 2007, 2011
SamenvattingOp 19 april jl. deed het Europese Hof van Justitie uitspraak in de zaak Asemfo tegen Tragsa. De inmiddels overleden Nederlandse (oud) advocaat-generaal Geelhoed schreef één van zijn laatste conclusies in deze zaak. Er zijn opmerkelijke verschillen te constateren tussen de conclusie en het arrest. De zaak vormt een voortzetting van de jurisprudentie over de grens tussen legitiem quasi-inbesteden en schending van het Europese aanbestedingsrecht. Daarmee is zij van belang voor organisatievraagstukken die spelen in dagelijkse praktijk van de publieke sector.
Auteur(s)A.C.T.M. Martin , F.H.K. Theissen
Pagina2489-2494
Artikel aanvragenVia Praktizijn