StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht

UitgeverBoom Juridische Uitgevers
TijdschriftStAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht
Datum04-12-2007
Aflevering4
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 18-07-2007, 200603057/1 (met noot)
CiteertitelStAB 2007, nr. 07-139
SamenvattingNimby-vrijstelling voor bomenkap. Ministerie deels onbevoegd vanwege ontbreken spoedeisend belang. Onvoldoende onderzoek naar gevolgen voor geluidshinder, gezondheid, natuurwarden en grondwater.

(Min. VROM/NIMBY-vrijstelling Onderbanken)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 januari 2005, kenmerk M16, heeft verweerder aan het college van burgemeester en wethouders van Onderbanken verzocht om met toepassing van artikel 40 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: WRO) vrijstelling te verlenen van de bepalingen van de bestemmingsplannen "Schinveld-Oost" en "Buitengebied" teneinde in een deel van de Schinveldse bossen de volgende maatregelen te kunnen treffen: - het afzagen van bomen op een hoogte van ongeveer 1 meter boven de grond in een strook van 6 ha langs een Nederlands-Duitse grensweg; - het afzagen van een beperkt aantal te hoge bomen in de overige 14 ha; - het vervolgens uitvoeren van een hakhoutbeheersplan om te voorkomen dat de bomen te hoog worden.
AnnotatorT. Nijmeijer
Pagina66-77
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA9833