Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum31-12-2007
Aflevering10
TitelBestuursgeschillen zijn rechtsgeschillen; maar moet de bestuursrechter die altijd beslissen?
CiteertitelNTB 2007, 52
SamenvattingB.L.W. Visser: “Rechtsbescherming van lagere overheden. NTB 1987, 2, p. 46-52.
De wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) geeft onder meer regels over de verdeling van door gemeenten gemaakte kosten voor de waardering van onroerende zaken tussen gemeenten, waterschappen en de Belastingdienst (de zogenaamde afnemers). Deze organen leggen belastingen en heffingen op, die zijn gebaseerd op de WOZ-waarde van een object.
Auteur(s)E.J. Daalder
Pagina377-379
Artikel aanvragenVia Praktizijn