Jurisprudentie Vreemdelingenrecht

UitgeverSdu
TijdschriftJurisprudentie Vreemdelingenrecht
Datum17-01-2008
Aflevering1
TitelRaad van State, 02-10-2007, 200703408/1 (met noot)
Citeertitel«JV» 2008/2
SamenvattingMachtiging tot voorlopig verblijf, vereiste. Kennismigrant. Formele rechtskracht.
Samenvatting (Bron)Mvv-aanvraag / kennismigrant / aantonen kwalificatie werknemer In het besluit van 6 december 2006 betreffende de vreemdeling heeft de minister, door niet alleen te wijzen op het feit dat het overeengekomen salaris niet marktconform is, maar ook bij zijn oordeel te betrekken dat de werkgever niet door middel van bescheiden heeft gestaafd dat de vreemdeling gekwalificeerd is om de functie van chef-kok uit te oefenen en dat evenmin gebleken is dat de vreemdeling enige ervaring op dit gebied heeft opgedaan, nader gemotiveerd waarom op voorhand aannemelijk is dat niet zal of niet zal kunnen worden voldaan aan hetgeen in de arbeidsovereenkomst is bepaald. Artikel 1d, eerste lid, aanhef en onder a, van het Besluit, de daarop gegeven toelichting in de Nota van Toelichting en het beleid als vermeld in de Vc 2000 bieden geen grond voor het oordeel dat in een dergelijke situatie de verblijfsvergunning met het oog waarop de vreemdeling de mvv heeft aangevraagd niet mag worden geweigerd. De rechtbank heeft mitsdien ten onrechte overwogen dat in de besluiten van 6 december 2006 een onjuist toetsingskader is gehanteerd en geen juiste uitvoering is gegeven aan de uitspraak van de rechtbank van 26 oktober 2006.
AnnotatorP.A. Willemsen
Pagina14-19
Artikel aanvragenVia Praktizijn
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BB5505