SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftSMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid
Datum31-01-2008
Aflevering1
RubriekJurisprudentie
TitelRechtspraakoverzicht: internationaal en europees socialekerheidsrecht
CiteertitelSMA 2008, p. 35
SamenvattingDeze zesde kroniek van de jurisprudentie internationaal en Europees socialenzekerheidsrecht bestrijkt de periode van 1 november 2006 tot en met 1 november 2007. Er zijn veel zaken gewezen over wooneisen in de sociale zekerheid en de export van uitkeringen. Dergelijke wooneisen zijn onderworpen aan de kritische blik van zowel het Hof van Justitie EG (HvJ EG) (par. 1) als de nationale rechter. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) en de Rechtbank Amsterdam toetsten de invoering van het exportverbod ingevolge de Wet beperking export uitkeringen (Wet BEU) onder meer aan het grondrecht van eigendomsbescherming. Dit grondrecht zette zijn opmars in de sociale zekerheid voort, zo ondervonden ook de Russen in Straatsburg (par. 2). Verder zijn er enkele uitspraken te melden over de gevolgen van het vrije dienstenverkeer, onder andere voor de problematiek van de grensoverschrijdende zorg (par. 3) en over de toepassing van het gelijkebehandelingsbeginsel (par. 4). Deze rubriek bevat een selectie van internationaal en Europeesrechtelijk relevante jurisprudentie. Waar uitspraken reeds elders uitgebreid becommentarieerd zijn, zoals bij de uitspraken over huisbezoeken het geval is, is van bespreking afgezien.
Auteur(s)M. van Everdingen , G.J. Vonk , M. Ydema-Gutjahr
Pagina35-44
Artikel aanvragenVia Praktizijn