Tender nieuwsbrief: actuele feiten en achtergronden over Europese aanbestedingen

UitgeverReed Business Information
TijdschriftTender nieuwsbrief: actuele feiten en achtergronden over Europese aanbestedingen
Datum31-01-2008
Aflevering1
TitelDe grondexploitatiewet, aanbestedingsrecht & zelfrealisatie.
SamenvattingZoals zich thans laat aanzien zal op 1 juli 2008 de Grondexploitatiewet - feitelijk een onderdeel van de (nieuwe) Wet Ruimtelijk Ordening - in werking treden. Alhoewel de betreffende wetgeving voornamelijk gaat over - het woord zegt het al - ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen, grondexploitaties, kostenverhaal en dergelijke, is deze wet ook voor de aanbestedingsrechtelijke praktijk - althans voor wat betreft de realisatie van openbare voorzieningen - van belang.
Auteur(s)R.D. Luteijn
Pagina4-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn