Milieu & Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftMilieu & Recht
Datum30-01-2008
Aflevering1
RubriekArtikelen
TitelDe betekenis van de stroomgebiedbenadering uit de Kaderrichtlijn water voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen
CiteertitelM en R 2008/1, nr.
SamenvattingHet Europese milieurecht kent verschillende manieren van reguleren die niet altijd even goed op elkaar aansluiten. Een voorbeeld hiervan is de effectgerichte kwaliteitsbenadering voor stroomgebieden, zoals die nader is uitgewerkt in de Kaderrichtlijn water en de risicobenadering op basis van modellen voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen. Nu in het Europese milieurecht in beginsel geen rangorde bestaat tussen de verplichtingen die uit verschillende milieurichtlijnen voortvloeien moet, voorzover de richtlijn zelf over die verhouding tot andere richtlijnverplichtingen worden voldaan. Dat vraagt om een goede afstemming tussen verschillende richtlijnen en hun instrumenten. In dit artikel wordt de verhouding tussen enerzijds de Kaderrichtlijn water en anderzijds de Gewasbeschermingsmiddelenrichtlijn onderzocht en worden aanbevelingen gedaan voor een betere afstemmingen tussen richtlijnen. Ook worden aanbevelingen gedaan met het oog op de doorwerking van de Kaderrichtlijnvereisten in de nationale toelatingsbeoordeling.
Auteur(s)H.F.M.W. van Rijswick , E.M. Vogelezang-Stoute
Pagina2-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn