Vastgoedrecht

UitgeverUitgeverij Paris
TijdschriftVastgoedrecht
Datum26-02-2008
Aflevering1
TitelRoanne: één jaar later
CiteertitelVGR 2008, p. 1
SamenvattingOngeveer een jaar geleden deed het Hof van Justitie EG uitspraak in de zaak Roanne/Auroux, om preciezer te zijn op 18 januari 2007. Deze uitspraak leidde destijds tot de nodige commotie: de aanvankelijke veronderstelling was nl. dat gemeenten, op basis van deze uitspraak, voortaan gehouden zouden zijn hun gronduitgiftes voor wat betreft private althans commerciële ontwikkelingen (woningen en kantoren) Europees zouden dienen aan te besteden, een en ander conform de procedures zoals vervat in de Algemene Richtlijn 2004/18, in Nederland geïncorporeerd in het BAO. Tijd om één jaar na dato de balans op te maken.
Auteur(s)R.D. Luteijn
Pagina1
Artikel aanvragenVia Praktizijn