Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht

UitgeverWolters Kluwer
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
Datum19-02-2008
Aflevering2
RubriekArtikelen
TitelPensioenwet en privaatrecht
CiteertitelNTBR 2008, 10, p. 76
SamenvattingDe Pensioenwet (PW) is op 1 januari 2007 in werking getreden. Zij vervangt de Pensioen- en spaarfondsenwet (hierna: PSW), welke wet sedert 1952 dienst had gedaan als kernwet ter bescherming van de pensioenaanspraken van werknemers. De Pensioenwet geeft 'regels betreffende pensioenen', aldus de titel van de wet. Het gaat hierbij om de zogenaamde aanvullende pensioenen overeengekomen tussen een werkgever en een werknemer, die zijn vastgelegd in een pensioenovereenkomst. In de Pensioenwet zijn bepalingen opgenomen over het sluiten van de pensioenovereenkomst, over de verplichting van de werkgever tot onderbrenging van deze overeenkomst bij een pensioenuitvoerder en over de inhoud van de pensioenovereenkomst en de daarop gebaseerde aanspraken van de werknemers en gewezen werknemers, alsmede hun nabestaanden. [...]
Auteur(s)S.H. Kuiper , E. Lutjens
Pagina76-93
Artikel aanvragenVia Praktizijn